Število rezultatov iskanja: 499

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (12)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta chimica slovenica (4)
Acta hydrotechnica (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (2)
Akademija MM (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Didakta (1)
Dogovori (5)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (1)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (9)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (12)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (7)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (4)
IB revija (Ljubljana) (11)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Javnost (Ljubljana) (3)
Journal of energy technology (13)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kinesiologia Slovenica (4)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (4)
Lex localis (1)
Lexonomica (6)
Livarski vestnik (1)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (12)
Materiali in tehnologije (5)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (11)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (27)
Pedagoška obzorja (2)
Podjetje in delo (5)
Pravnik (2)
Projektna mreža Slovenije (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (23)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
Revija za univerzalno odličnost (3)
Revija za zdravstvene vede (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slovenski čebelar (3)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (28)
Šolsko polje (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (13)
Uporabna informatika (Ljubljana) (10)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (8)
Zbor občanov (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (15)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica (54)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Pedagoška obzorja (2)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko združenje za projektni management (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (23)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (14)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Založnik
A. Maslo (1)
A. Sreš (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (19)
Biotehniška fakulteta (12)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Časnik Finance (1)
D. Marčeta (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (12)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (12)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (13)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (14)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Stegnar (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
GFS Institute (1)
Gospodarski vestnik (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (19)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
J. Lapuh Bele (1)
L. Jan (1)
LEXPERA (1)
M. Berginc (1)
M. Dovjak (1)
M. Knap (1)
M. Kolenc (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Zupančič (1)
Marketing magazin (2)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Moderna organizacija (27)
N. Turk (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Onkološki inštitut (4)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna fakulteta (7)
S. Piskernik (1)
S. Zorzut (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska oglaševalska zbornica (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
T. Prešeren (1)
T. Selič Kurinčič (1)
Turistica (1)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
University of Maribor Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (13)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (22)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (6)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (499)