Število rezultatov iskanja: 855

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Agricultura (Maribor) (5)
Angeljček (5)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (7)
Arhivi (5)
AS. Andragoška spoznanja (19)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (56)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (1)
Didakta (47)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Dve domovini (3)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Fizika v šoli (1)
Geografija v šoli (2)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Jezik in slovstvo (14)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (10)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (24)
Planinski vestnik (1)
Pravni letopis (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (27)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (48)
Revija za geografijo (3)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (18)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Slovenski gospodar (10)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (9)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (35)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (3)
Šolska kronika (28)
Šolsko polje (15)
Šolsko svetovalno delo (10)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (98)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (68)
Vzgoja (Ljubljana) (30)
Vzgoja in izobraževanje (49)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (47)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (26)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (215)
Pedagoška obzorja (24)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (28)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Šola za ravnatelje (68)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (23)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (55)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (51)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Zavod RS za šolstvo (79)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Bird Publisher (2)
Biteks (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Didakta (47)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (30)
Društvo psihologov Slovenije (34)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Družba Jezusova (30)
Družina (1)
E. Dzimski (1)
EDUvision (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (3)
Fr. Vesel (1)
Glasbena matica (1)
Historical Association of Slovenia (1)
ICOM - Slovenia (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (98)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovensko učiteljsko udruženje, sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naše delo (1)
Natis. R. Milic (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pedagoška fakulteta (79)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (39)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (13)
Pedagoška obzorja (24)
Pedagoški inštitut (8)
Planinska zveza Slovenije (1)
Ravnateljstvo (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
S. Rajgl (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Seebad Maria Wörth (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (14)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (29)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (7)
Srednja upravno administrativna šola (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
Šola za ravnatelje (73)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba G (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (82)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (855)