Število rezultatov iskanja: 347

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (33)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (52)
Pedagoška obzorja (15)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (30)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (14)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (25)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Didakta (1)
Doba Epis (7)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
GV Revije (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Institut Jožef Stefan (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (11)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (14)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Nova revija (2)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Pedagoška obzorja (15)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (8)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Šola za ravnatelje (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
T. Lekan Kraševec (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tiskovna zadruga (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (5)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (8)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (31)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (25)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (347)