Število rezultatov iskanja: 224

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (48)
Pedagoška obzorja (15)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (20)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Didakta (2)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
International Institute for Archival Science (11)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Moderna organizacija (20)
Nova revija (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška fakulteta (22)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (15)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Turistica (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerzitetna založba Annales (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (224)