Število rezultatov iskanja: 244

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Domžale (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (18)
Pedagoška obzorja (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Šola za ravnatelje (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (154)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Didakta (2)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za upravo (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljudska univerza (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Moderna organizacija (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (2)
S. Glavan (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (154)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Išči med rezultati (244)