Število rezultatov iskanja: 17497

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (37)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (1)
Arhivi (3)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (15)
De musica disserenda (3)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Delavec (1914) (110)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (25)
Edinost in dialog (1)
Enakost (25)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (12)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gruda (183)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (1)
Horuk (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jež (Ljubljana) (77)
Kamničan (1905) (1)
Kronika (Ljubljana) (83)
Ljubljanski zvon (7)
Mali list (287)
Monitor ISH (2)
Murska krajina (464)
Muzikološki zbornik (32)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Narodni list (Celje) (410)
Naš kmečki dom (68)
Naše veselje (47)
Notranjec (7)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Pravnik (19)
Primerjalna književnost (18)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (8)
Proteus (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za geografijo (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (3)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (3653)
Slovenski učitelj (Maribor) (53)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Soča (3385)
Straža v viharju (190)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (3)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trgovski list (3443)
Učiteljski tovariš (2725)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (20)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (55)
Zgodovinski časopis (6)
Zora (1872) (9)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3385)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (26)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (81)
Narodna in univerzitetna knjižnica (12679)
Osrednja knjižnica Celje (410)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (16)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (505)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (16)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (65)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (16)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (55)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (28)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (63)
Vsebina
Založnik
(4)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Beletrina (2)
Beograd (1)
Biro za turističku propagandu (2)
Centralgrafica (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
Cérkvena stamparija (41)
Dolenjska založba (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
DZS (3)
Egerjeva tiskarnica (1)
Eger'sche Buchdruckerei (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (28)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto (4)
France Svetek (110)
Generalturist (1)
Goriška tiskarna (3)
I. Slavec (897)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (25)
International Institute for Archival Science (1)
Izdavački zavod Jugoslavija (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2725)
Janko M. Pajk (9)
Jasmin (1)
Josip Kopač (285)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (25)
K. Goričar vdv. (1)
Konzorcij (1185)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Krk (2)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (77)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
M. Kolar (68)
Maks Šeber (7)
Mariborska knjižnica (1)
Modrijan (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna založba (410)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
Nova revija (7)
Obzorja (7)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Putnik (3)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
S. n. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (18)
Študentska založba (2)
T. Slatnar (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (3700)
Tiskovna zadruga (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistička štampa (2)
Turističko društvo (1)
Turistični savez (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (53)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Viktor Dolenc (3385)
Vjesnik (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zagreb (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (9)
Zgodovinsko društvo Celje (55)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (37)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (183)
Zveza društev pravnikov Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (79)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Ženski akademski pevski zbor (1)
Išči med rezultati (17497)