URN_NBN_SI_DOC-66UPQ47H

nost, druge pu mnogo manj, da si /a slovensko in makedonsko knji­ ževnost ni poiskal strokovnega so­ delavca, da je v obravnavanju več nedoslednosti, da so podatki pre­ več nezanesljivi in pomanjkljivi. Moti tudi fonetična pisava tujih osebnih imen in precejšnje število tiskovnih napak. Slovensika književnost je v leksi­ konu obdelana tako pomanjkljivo, netočno in celo napačno, da leksi­ kon ne more biti nikomur zane­ sljiv priročnik. Čeprav je korek­ turo opravljal slovenski rojak prof. dr. Albin Vilhar, je vendar marsi­ kaj prezrl. Avtorjev namen, sestaviti upora­ ben leksikon, je biil dober, toda iz­ bor gradiva in njegova obdelava tegu namenu nista dosegla. Priča­ kujemo, da bo šele ob upoštevanju pripomb, ,ki jih bo ta leksikon iz­ zval, mogoče sestaviti ob sodelova­ nju več delavcev zadovoljiv leksi- Stanko Bulic

RkJQdWJsaXNoZXIy