TOPOGRAFSKI ZEMLJEVIDI
Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie
Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie v merilu 1:75.000 je topografska karta. Topografske karte so osnova državnih kartografskih informacijskih sistemov, podlaga za izdelavo drugih kart in tematskih kartografskih prikazov, pripomoček pri obrambi, planiranju, orientaciji ipd. Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie v merilu 1:75.000 sodi med najpreciznejše specialne zemljevide svojega časa.
Zaradi napredovanja geodetskih tehnik in zastarelosti razpoložljivih zemljevidov se je proti koncu 19. stoletja začela nova izmera Habsburške monarhije, ki ji danes pravimo »tretja vojaška izmera« (ali franciscejsko-jožefinska po Francu Jožefu). Izvajala se je med letoma 1869 in 1887. Posamezni listi so bili prvič izdelani leta 1880. »Specialke« so služile za orientacijo na terenu. Zajemajo zemeljsko območje 7'30'' geografske širine in 15' geografske dolžine. Zaradi njenih kvalitet so reambulirani ponatisi izhajali vse do leta 1940. Slovensko ozemlje je bilo zajeto na 27 listih.

Topografska karta Jugoslavije 1:50.000 za ozemlje Slovenije, 1950-1967
Topografíja je geografski pojem, ki se nanaša na opisovanje in preučevanje Zemljinih površinskih značilnosti oziroma fizičnogeografskih značilnosti, kot so višina, nagib in slemenitev. Topografski teren je prikazan na topografskih kartah, torej podrobnih prikazih kopenskega območja. Razvidni so položaji in nadmorske višine za naravno in umetno krajino. S plastnicami oz. izohipsami, črtami v rjavi barvi, ki povezujejo točke z enako nadmorsko višino, je prikazana oblika kopnega, gora, dolin in ravnin.
Državne topografske karte v merilu 1:50.000 so del osnove državnih kartografskih informacijskih sistemov. So podlaga za izdelavo drugih kart in tematskih kartografskih prikazov, pripomoček pri obrambi, planiranju, orientaciji itd.
Topografska karta Jugoslavije v merilu 1:50.000 za ozemlje Slovenije vsebuje 56 listov, tiskanih v obdobju od leta 1950 do leta 1967. Izdelovalec je Vojaški geografski inštitut JLA v Beogradu. Uporabljena je Gauss-Krügerjeva prečna valjna konformna projekcija in greenwiški izhodiščni meridijan.