3.12.2019
Univerza v Ljubljani praznuje! Čestitamo!
Častitljivih 100 let mineva od prvega predavanja slavista dr. Franceta Ramovša o historični gramatiki slovenskega jezika. Narodna in univerzitena knjižnica slavljenki čestita ob jubileju, vas pa vabi k ogledu več kot kot 1200 digitaliziranih doktoratov na portalu Digitalne knjižnice Slovenije - dlib.si, ki so jih spisali doktorandi UL – začenši s prvim doktoratom Ane Mayer Kansky, 15. julija 1920, za disertacijo »O učinkovanju formalina na škrob«.
Arhiv novic
24.10.2019
KNJIŽNICA BARONA ŽIGE ZOISA: SREDIŠČE RAZSVETLJENSKE KULTURE NA SLOVENSKEM

Med knjižnimi zbirkami druge polovice 18. in začetka 19. stoletja je po aktualnosti vsebine ter neposredni vpetosti v razvoj znanosti in kulture na Slovenskem, pa tudi širše, izrazito izstopala knjižnica barona Žige Zoisa (1747–1819), zemljiškega gospoda, industrialca, trgovca, naravoslovca, jezikoslovca ter razsvetljenskega mecena in mentorja, ki jo danes hrani NUK.

Zoisovo poglobljeno in sistematično spremljanje sodobnih duhovnih tokov, udejstvovanje v razvoju naravoslovnih, tehniških, uporabnih, humanističnih in drugih ved tako na Kranjskem in v habsburški monarhiji kakor v celotni Evropi ter njegove razsvetljenske agende so pripomogli k temu, da je njegova ljubljanska palača postala središče učenosti in zbirališče deželne, pa tudi evropske znanstvene in kulturne srenje. Skupaj z literarnim salonom je bila tamkajšnja knjižnica, ki jo je Zois velikodušno odpiral tudi tedanjemu izobraženstvu, pravzaprav stičišče znanstvenega in kulturnega dogajanja na Kranjskem, baronova ključna vloga v kulturnem prerodu na Slovenskem na prelomu iz 18. v 19. stoletje pa je še dandanes splošno znana in zaznavna.

Vljudno vabljeni!


Arhiv novic

Zbirke

Publikacije