Missa sopra la Bergamasca - prispevek k poznavanju ustvarjanja J. K. Dolarja