Fundorte aus spätrepublikanischer und frührömischer Zeit in Razdrto am Fuße des Nanos
Najdišči iz poznorepublikanskega in zgodnjerimskega časa na Razdrtem pod Nanosom