Pročelje cerkve sv. Jurija v Piranu in vzori zanj : izhodišča za vrednotenje kulturnega spomenika