Dramatično-meloplastični večer Mirjane Dragane Janečkove : Sezona 1926/1927