Stable carbon isotopes in Norwey spruce (Picea abies (L.) Karst.) tree rings at two sites in Slovenia
Stabilna ogljikova izotopa v branikah smreke (Picea abies (L.) Karst.) na dveh rastiščih v Sloveniji