Uporaba nadzorovanih poskusov za raziskave debelinske rasti dreves
Application of controlled experiments for studies of radial tree growth