Onkologija : strokovni časopis za zdravnike

 1. 1997
   17

 2. 1998
   21

 3. 1999
   31

  Uvodnik (številka: 1, 1999)
  Priporočila za diagnozo in zdravljenje raka dojke v Sloveniji (številka: 1, 1999)
  Zdravljenje solidnih tumorjev odraslih z zelo velikimi odmerki citostatikov (številka: 1, 1999)
  Ugoden razplet pri lokalno napredovalem raku danke (številka: 1, 1999)
  Genetska obravnava rakavih bolezni (številka: 1, 1999)
  Kako odkrivamo in zdravimo rak dojke med nosečnostjo? (številka: 1, 1999)
  Slovenski kodeks proti raku - kaj lahko svetuje zdravnik za preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka? (številka: 1, 1999)
  Mamografsko presajanje - pripravljenost v Sloveniji (številka: 1, 1999)
  Hodgkinov limfom - stara bolezen, nova spoznanja (številka: 1, 1999)
  Ali kršimo pravice težko bolnih otrok? (številka: 1, 1999)
  Hiperkalcemija - najpogostejša metabolična motnja raka (številka: 2, 1999)
  Zapleti med zdravljenjem venske trombembolije pri bolnikih z rakom (številka: 2, 1999)
  Ali bo program ZORA v Sloveniji uspel? (številka: 2, 1999)
  Vrednost testa Pap danes (številka: 2, 1999)
  Diagnostični postopki pri sumu na vensko trombozo - priporočila za klinično delo (številka: 2, 1999)
  Bomo pri zdravljenju raka sledili dokazom (evidence-based medicine) ali ugledu (eminence-based medicine)? (številka: 2, 1999)
  Priporočila za diagnostiko in zdravljenje raka v predelu glave in vratu v Sloveniji (številka: 2, 1999)
  Kirurški posegi pri bolniku z rakom in vensko trombembolijo (številka: 2, 1999)
  O doktrinah in o individualnem odločanju (številka: 2, 1999)
  Paliativna radioterapija in njen smisel (številka: 2, 1999)
  Poročilo o dosedanjem poteku projekta ZORA (številka: 2, 1999)
  Zdravljenje raka po doktrini ali individualno? (številka: 2, 1999)
  Zdravljenje venske tromboze pri bolnikih z rakom (številka: 2, 1999)
  Uvodnik (številka: 2, 1999)
  Pazdušni serom (številka: 2, 1999)
  Osvežimo si spomin, zakaj je bilo uvajanje programa ZORA umestno (številka: 2, 1999)
  Preprečevanje venske tromboze pri bolnikih z rakom (številka: 2, 1999)
  Obravnava venske tromboze pri bolnikih z rakom (številka: 2, 1999)
  Zdravljenje pljučne embolije pri bolnikih z rakom (številka: 2, 1999)
  Filtri v veni kavi (številka: 2, 1999)
  Koliko radioterapevtskih centrov potrebujemo v Sloveniji? (številka: 2, 1999)
 4. 2000
   27

  Medicinske alternative alternativni medicini (številka: 1, 2000)
  Petdeset let dela registra raka za Slovenijo (številka: 1, 2000)
  Operacijsko zdravljenje kostnih metastaz (številka: 1, 2000)
  Uvodnik (številka: 1, 2000)
  Zdravljenje kostnih metastaz z obsevanjem (številka: 1, 2000)
  Paliativno zdravljenje kostnih metastaz (številka: 1, 2000)
  Poročilo z Mednarodne konference o boju proti raku materničnega vratu. Kje je Slovenija? (številka: 1, 2000)
  Gradnja novega Onkološkega inštituta zastaja (številka: 1, 2000)
  Tumorski označevalci v klinični onkologiji (številka: 1, 2000)
  Alternativna in komplementarna medicina (številka: 1, 2000)
  Rak mod - zgodba o uspehu (številka: 1, 2000)
  Internistična onkologija (številka: 1, 2000)
  Nekaj misli o projektu ZORA (številka: 1, 2000)
  Sistemsko zdravljenje kostnih metastaz (številka: 1, 2000)
  Zdravljenje slabosti in bruhanja pri bolnikih z rakom (številka: 1, 2000)
  Zdravljenje bolnikov z zasevki v centralnem živčevju (številka: 2, 2000)
  Ali pomeni ohranitev organov tudi boljšo kakovost življenja? (številka: 2, 2000)
  Nove podobe pljučnega raka (številka: 2, 2000)
  Uvodnik (številka: 2, 2000)
  Onkologija in internet (številka: 2, 2000)
  Nevrokirurško zdravljenje zasevkov v centralnem živčevju (številka: 2, 2000)
  Medikamentozno zdravljenje kolcanja (številka: 2, 2000)
  Zdravljenje s protismernimi oligonukleotidi (številka: 2, 2000)
  Priporočila za zdravljenje bolečine pri odraslem bolniku z rakom (številka: 2, 2000)
  Vedno zadnji na seznamu (številka: 2, 2000)
  Kdaj me boste zdravili s Herceptinom? (številka: 2, 2000)
  V kolikšni meri lahko aspiracijska biopsija s tanko iglo pripomore k diagnozi kostnih sprememb? (številka: 2, 2000)
 5. 2001
   31

  Pomen pretočnocitometrične analize DNA pri načrtovanju zdravljenja karcinoma dojke (številka: 1, 2001)
  Novosti pri obravnavi bolnikov z malignim melanomom (številka: 1, 2001)
  Spoštovani urednik! (številka: 1, 2001)
  Kaj lahko o raku izvemo na internetu? (številka: 1, 2001)
  Prikaz bolnice z rakom jajčnikov s komentarji (številka: 1, 2001)
  Zgodnja detekcija raka s slikovnocitometrično analizo normalnih celic (številka: 1, 2001)
  Zdravljenje neoperabilnih tumorjev glave in vratu (številka: 1, 2001)
  Kemopreventiva raka dojke: druga plat medalje (številka: 1, 2001)
  Kemopreventiva raka dojke (številka: 1, 2001)
  Akutna zmedenost in delirij pri bolniku z rakom (številka: 1, 2001)
  Uvodnik (številka: 1, 2001)
  Izkušnje enoletnega pospecialističnega izobraževanja v tujini: pogovor s Primožem Strojanom in Janezom Žgajnarjem (številka: 1, 2001)
  Zdravljenje epileptičnega statusa pri odraslih (številka: 1, 2001)
  Incidenca raka v Sloveniji 1998 - novo letno poročilo Registra raka za Slovenijo (številka: 1, 2001)
  Preprečevanje in zdravljenje gripe pri onkoloških bolnikih (številka: 1, 2001)
  Probiotiki in prebiotiki v onkologiji (številka: 1, 2001)
  Uvodnik (številka: 2, 2001)
  Ali je aspiracijska biopsija ovarijskih cist varna in smiselna? (številka: 2, 2001)
  Priprava onkološkega bolnika na operativni poseg v anesteziji - možnosti sodelovanja z izbranim zdravnikom družinske medicine pred sprejemom v bolnišnico (številka: 2, 2001)
  Paliativna oskrba bolnika (številka: 2, 2001)
  Febrilna stanja pri bolnikih z rakom (številka: 2, 2001)
  Spoštovani urednik! (številka: 2, 2001)
  Rak in spolnost (številka: 2, 2001)
  Nov pospeševalnik za slovensko radioterapijo (številka: 2, 2001)
  Olajšanje ali breme? (številka: 2, 2001)
  Kemopreventiva raka dojke (številka: 2, 2001)
  Skupinska srečanja mladih odraslih, ki so v otroštvu preboleli raka (številka: 2, 2001)
  Celostni onkološki center (številka: 2, 2001)
  Zakaj so v Britanski Kolumbiji tako uspešni pri detekciji raka vratu maternice? (številka: 2, 2001)
  Sarkomi mehkih tkiv (številka: 2, 2001)
  Nova zdravila za zdravljenje raka (številka: 2, 2001)
 6. 2002
   23

  Smernice za obravnavo bolnika s febrilno nevtropenijo (številka: 1, 2002)
  Osteoporoza ali metastaze v kosteh pri raku dojke? (številka: 1, 2002)
  Identifikacija tkivnih vzorcev z molekularno-biološkimi metodami (številka: 1, 2002)
  Uporaba črpalk za podkožno dajanje zdravil v paliativni oskrbi (številka: 1, 2002)
  Vloga radioterapije pri zdravljenju malignega melanoma kože (številka: 1, 2002)
  Določanje onkogena Her-2 pri karcinomu dojke (številka: 1, 2002)
  Imatinib mesylat (inhibitor tirozin kinaze) za zdravljenje bolnikov z gastrointestinalnimi stromalnimi tumorji (številka: 1, 2002)
  Totalna mezorektalna ekscizija pri karcinomu rektuma (številka: 1, 2002)
  Uvodnik (številka: 1, 2002)
  Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji - novosti iz Registra raka za Slovenijo za obdobje 1988-1997 (številka: 1, 2002)
  Rak širokega črevesa in danke (številka: 1, 2002)
  Uporaba intraoperativnih gama detektorjev v onkološki kirurgiji (številka: 1, 2002)
  Citopatološka preiskava in citometrična imunofenotipizacija v diferencialni diagnozi limfoidnih proliferacij (številka: 1, 2002)
  Uvodnik (številka: 2, 2002)
  Titracija pravega dnevnega odmerka morfina in zdravljenje prebijajoče bolečine (številka: 2, 2002)
  Prof. dr. Božena Ravnihar, dr. med. (številka: 2, 2002)
  Priporočila za obravnavo bolnikov z malignim melanomom (številka: 2, 2002)
  Najpogostejši zapleti, s katerimi se bo srečal izbrani zdravnik pri obravnavi bolnika z limfomom med citostatskim zdravljenjem (številka: 2, 2002)
  Izguba telesne teže in podhranjenost bolnikov z rakom (številka: 2, 2002)
  Analiza mutacij na genih BRCA 1 in BRCA 2 pri slovenskih družinah z rakom dojke in jajčnika (številka: 2, 2002)
  Patologova diagnoza pri zdravljenju in spremljanju bolnika z rakom (številka: 2, 2002)
  Karcinom Merklovih celic (številka: 2, 2002)
  Depresija pri bolnikih z rakom (številka: 2, 2002)
 7. 2003
   28

  Priporočila za obravnavo bolnikov z ne-Hodgkinovimi in Hodgkinovim limfomom (številka: 1, 2003)
  Uvodnik (številka: 1, 2003)
  Pomen svojcev v paliativni oskrbi in oskrbi v hospicu (številka: 1, 2003)
  Citopatološka diagnostika ne-Hodgkinovih limfomov v izlivih (številka: 1, 2003)
  Mamografija - kdaj in zakaj (številka: 1, 2003)
  Stereotaktična tehnika v radioterapiji (številka: 1, 2003)
  Radiološka diagnostika na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (številka: 1, 2003)
  Obsevanje benignih bolezni z ionizirajočimi žarki (številka: 1, 2003)
  Določanje estrogenskih receptorjev v vzorcih aspiracijskih biopsij raka dojke (številka: 1, 2003)
  Urokinazni aktivator plazminogena, njegovi zaviralci in receptor pri raku dojke - novi napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na sistemsko zdravljenje (številka: 1, 2003)
  Rak dojke (številka: 2, 2003)
  Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji (številka: 2, 2003)
  Multipla endokrina neoplazija 2A (MEN 2A) - prikaz primera z rezultati genetskega presejanja družine (številka: 2, 2003)
  Priporočila za preprečevanje in zdravljenje slabosti in bruhanja zaradi zdravljenja s citostatiki (številka: 2, 2003)
  Uvodnik (številka: 2, 2003)
  Rak prostate (številka: 2, 2003)
  Prvi mednarodni kongres pediatrične radioterapije (številka: 2, 2003)
  Uporaba COX-2 selektivnih nesteroidnih antirevmatikov pri rakavih bolnikih (številka: 2, 2003)
  Rak sečnega mehurja (številka: 2, 2003)
  Preživetje bolnikov z rakom (številka: 2, 2003)
  Sklepi posveta o pre!živetju bolnikov z rakom v Sloveniji (številka: 2, 2003)
  Pomen telomeraz pri staranju organizma in razvoju malignih tumorjev (številka: 2, 2003)
  Pomen ultrazvočne (UZ) preiskave za zamejitev malignega melanoma (številka: 2, 2003)
  Rak debelega črevesa in danke (številka: 2, 2003)
  Posvet svetovne zdravstvene organizacije o strategiji za izboljšanje nadzorovanja raka v Evropi (številka: 2, 2003)
  Obsevanje vsega telesa (številka: 2, 2003)
  Oskrba dihalne poti pri bolniku z Madelungovo boleznijo (številka: 2, 2003)
  Rak materničnega vratu (številka: 2, 2003)
 8. 2004
   24

  Akutno stanje zmedenosti (ASZ) in delirij pri bolniku z rakom (številka: 1, 2004)
  Nekaj osnovnih podatkov in zanimivosti iz novega letnega poročila Registra raka za Slovenijo (številka: 1, 2004)
  Verukozni karcinom sluznic področja glave in vratu (številka: 1, 2004)
  Hormonsko zdravljenje raka dojk - klinični primeri (številka: 1, 2004)
  Biopsija varovalne bezgavke pri raku zunanjega spolovila (številka: 1, 2004)
  Hormonsko zdravljenje invazivnega raka dojk (številka: 1, 2004)
  Pomen ultrazvočne preiskave pri bolnicah z malignomom dojke (številka: 1, 2004)
  Nuklearnomedicinska diagnostika nevroendokrinih tumorjev (številka: 1, 2004)
  Uvodnik (številka: 1, 2004)
  Citopatologija v diagnostiki tumorjev otroške dobe (številka: 1, 2004)
  Vloga obsevanja pri zdravljenju lokaliziranega raka sečnika (številka: 1, 2004)
  Uvodnik (številka: 2, 2004)
  Razvoj in uporaba brahiterapije (številka: 2, 2004)
  Rak materničnega vratu pri ženskah, ki so hodile na ginekološke preglede (številka: 2, 2004)
  Diagnostika in zdravljenje intraepitelijskega raka materničnega vratu v koprski zdravstveni regiji (številka: 2, 2004)
  Sekundarne neoplazme po zdravljenju raka v otroštvu (številka: 2, 2004)
  Intervju s prof. dr. Vero Pompe-Kirn, dr. med., ambasadorko RS za znanost (številka: 2, 2004)
  Letni kongres Evropskega združenja za nuklearno medicino (številka: 2, 2004)
  Pomanjkanje obsevalnih naprav - obstoječe stanje in kako naprej (številka: 2, 2004)
  Poročilo s četrtega srednjeevropskega onkološkega kongresa CEOC 2004 (številka: 2, 2004)
  "Ali bolnik z rakom prostate lahko uporablja viagro?" (številka: 2, 2004)
  Smernice zdravljenja raka dojk (številka: 2, 2004)
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja raka ščitnice (številka: 2, 2004)
  Dedna oblika malignega melanoma (številka: 2, 2004)
 9. 2005
   29

  Dvojni primarni rak jajčnikov in dojk (številka: 1, 2005)
  Uvodnik (številka: 1, 2005)
  Vprašanja in odgovori (številka: 1, 2005)
  Nova napotnica za pregledovanje brisov materničnega vratu (številka: 1, 2005)
  10 let laboratorija za slikovno citometrijo (številka: 1, 2005)
  Diagnostika in terapija z viri ionizirajočega sevanja in nosečnost (številka: 1, 2005)
  Poročilo o strokovnem srečanju (številka: 1, 2005)
  Rak neznanega izvora (številka: 1, 2005)
  Podkožne infuzije morfina in drugih zdravil pri bolniku z rakom (številka: 1, 2005)
  Intervju s prof. dr. Tanjo Čufer, dr. med., gostujočo profesorico na inštitutu Jules Bordet v Bruslju (številka: 1, 2005)
  Kratek pregled trenutnega stanja na področju tumorskih vakcin in povzetek našega dela na tem področju (številka: 1, 2005)
  Zamrzovanje gamet in tkiva jajčnika za ohranitev plodne sposobnosti pri onkoloških bolnicah (številka: 1, 2005)
  Tridesetletne izkušnje skupine za obravnavanje bolnikov z rakom glave in vratu v Ljubljani (številka: 1, 2005)
  Podrobnejši pregled trenda incidence raka ščitnice v obdobju 1983-2002 v Sloveniji (številka: 1, 2005)
  Morfološke spremembe na skupni vratni arteriji po kombiniranem zdravljenju raka glave in vratu (številka: 1, 2005)
  Vprašanja in odgovori (številka: 2, 2005)
  Rak ledvic (številka: 2, 2005)
  Poročilo s prve mednarodne konference o zdravljenu z radiofarmaki (ICRT) (številka: 2, 2005)
  Preprečevanje in zdravljenje venskih trombembolizmov pri bolnikih z rakom (številka: 2, 2005)
  Novosti v sistemskem zdravljenju raka (številka: 2, 2005)
  50 let Laboratorija za ginekološko citologijo v Mariboru (številka: 2, 2005)
  Paliativna oskrba bolnikov z rakom (številka: 2, 2005)
  Kaj je mamotom? Kaj je vakumska biopsija dojk? (številka: 2, 2005)
  Humani virusi papiloma (HPV) (številka: 2, 2005)
  Uvodnik (številka: 2, 2005)
  Komunikacija z bolnikom z rakom (številka: 2, 2005)
  Predstavitev Oddleka za eksperimentalno onkologijo (številka: 2, 2005)
  Elektrokemoterapija postaja standardno zdravljenje (številka: 2, 2005)
  Predstavitev Oddelka za molekularno diagnostiko (številka: 2, 2005)
 10. 2006
   41

  ECCO 13 - evropska konferenca o raku (številka: 1, 2006)
  Novosti v zdravljenju metastatskega raka debelega črevesa in danke (številka: 1, 2006)
  Paliativno zdravljenje bolečine zaradi kostnih metastaz z radiofarmaki (številka: 1, 2006)
  Rezultati dela Ambulante za bolezni dojk pri Splošni bolnišnici Trbovlje (številka: 1, 2006)
  Farmakologija protitumornih učinkovin s poudarkom na interakcijah (številka: 1, 2006)
  Le ovinek na poti življenja (številka: 1, 2006)
  Sodobna diagnostika raka prostate (številka: 1, 2006)
  HPV in preprečevanje raka materničnega vratu - Kje smo in kako naprej? (številka: 1, 2006)
  Lipom ali liposarkom? (številka: 1, 2006)
  Zdravljenje hormonsko neodvisnega raka prostate (številka: 1, 2006)
  Ali vemo, koliko je raka prostate v Sloveniji in kaj vpliva na razvoj te bolezni? (številka: 1, 2006)
  Obsevalne naprave za teleradioterapijo (številka: 1, 2006)
  Prostatični specifični antigen (številka: 1, 2006)
  Pooperativno zdravljenje po radikalni resekciji adenokarcinoma želodca (številka: 1, 2006)
  Uvodnik (številka: 1, 2006)
  Intervju s prof. dr. Marijo Us-Krašovec (številka: 1, 2006)
  Povzetek smernic zdravljenja ginekoloških malignomov (številka: 1, 2006)
  Vprašanja in odgovori (številka: 1, 2006)
  Intervju s prof. dr. Rastkom Golouhom (številka: 1, 2006)
  Nova zdravila za boljše obvladovanje raka dojk (številka: 2, 2006)
  Dopolnilno hormonsko zdravljenje pomenopavznih bolnic s hormonsko odvisnim rakom dojke (številka: 2, 2006)
  Dolgoročni pogled na posledice raka v mladosti (številka: 2, 2006)
  Karcinogeneza - nastanek rakastih celic (številka: 2, 2006)
  Dokazovanje mutacij v genu BRCA1 z analizo talitvene krivulje produktov PCR (številka: 2, 2006)
  Obolevnost za rakom dojk med ženskami, vključenimi v pilotno študijo (številka: 2, 2006)
  Mednarodni ESTRO tečaj radiobiologije v Ljubljani (številka: 2, 2006)
  Geni in rak (številka: 2, 2006)
  Dedni nepolipozni rak debelega črevesa (številka: 2, 2006)
  Poročilo s srečanja ASCO 2006 (številka: 2, 2006)
  Uvodnik (številka: 2, 2006)
  Mali vitez (številka: 2, 2006)
  Ali je med preživelimi raka v otroštvu več depresivnosti in samomorilnega vedenja? (številka: 2, 2006)
  Poletni pogovor s prof. dr. Mirkom Tošem (številka: 2, 2006)
  Začetni tečaj enteralne in parenteralne prehrane (številka: 2, 2006)
  Potek genetskega svetovanja in testiranja za dedni rak dojk in jajčnikov (številka: 2, 2006)
  Hipogonadizem po zdravljenju raka v otroštvu (številka: 2, 2006)
  Dopolnilno zdravljenje bolnic z rakom dojke s trastuzumabom (številka: 2, 2006)
  Nadzorovano opazovanje (watchful waiting) kot možna oblika zdravljenja lokaliziranega raka prostate (številka: 2, 2006)
  Novosti v zdravljenju raka trebušne slinavke (številka: 2, 2006)
  Geografska analiza razporejanja incidence raka (številka: 2, 2006)
  Okvara srca po zdravljenju raka v otroštvu (številka: 2, 2006)
 11. 2007
   47

  Pomen prvega kirurškega posega pri bolnikih s sarkomi (številka: 1, 2007)
  Poročilo s 35. evropskega kongresa kliničnih farmacevtov (številka: 1, 2007)
  Lestvice ocenjevanja stanja zmogljivosti (številka: 1, 2007)
  Priporočila za zdravljenje lokalno in/ali regionalno napredovalega raka danke (številka: 1, 2007)
  Priporočila za sistemsko zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom debelega črevesa in danke (številka: 1, 2007)
  Biološko in tarčno zdravljenje karcinomov (številka: 1, 2007)
  Vrednotenje citološkega izvida in nova klasifikacija (številka: 1, 2007)
  Kirurški zapleti brahiterapije rodil (številka: 1, 2007)
  Brahiradioterapija lokaliziranega raka prostate (številka: 1, 2007)
  Priporočila za adjuvantno zdravljenje bolnikov z rakom debelega črevesa (številka: 1, 2007)
  Prognostični dejavniki in zdravljenje bolnikov s papilarnim mikrokarcinomom ščitnice (številka: 1, 2007)
  Priprave na državni program presejanja raka dojk (DORA), ki bo ustrezal merilom zagotavljanja kakovosti po smernicah Evropske Unije (številka: 1, 2007)
  Zoisovo priznanje doc. dr. Maji Čemažar za pomembne dosežke na področju eksperimentalne onkologije (številka: 1, 2007)
  Vpliv zdravljenja cervikalne intraepitelijske neoplazije na trajanje poznejše nosečnosti in pogostost prezgodnjega poroda v SLO (številka: 1, 2007)
  Rabdomiosarkom mediastinuma (številka: 1, 2007)
  Interakcije in neželeni učinki prehranskih dopolnil (številka: 1, 2007)
  Okužbe z visokorizičnimi genotipi HPV in testiranje HPV v cervikalnem presejalnem programu (številka: 1, 2007)
  Zdravljenje malignih germinalnih tumorjev pri ženskah (številka: 1, 2007)
  Ploščatocelični karcinom analnega kanala (številka: 1, 2007)
  Pot nekega odhajanja (številka: 1, 2007)
  Kirurgija raka prostate (številka: 1, 2007)
  Uvodnik (številka: 1, 2007)
  Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu (številka: 1, 2007)
  Priporočila za prehrano bolnika z rakom (številka: 2, 2007)
  20. onkološki vikend (številka: 2, 2007)
  Zdravljenje nemetastatskega raka požiralnika (številka: 2, 2007)
  ASCO 2007 - novosti v zdravljenju tumorjev prebavil in kože (številka: 2, 2007)
  Torakalna epiduralna analgezija in multimodalno okrevanje po operacijah v trebušni votlini (številka: 2, 2007)
  Priporočila za sistemsko zdravljenje napredovalega raka želodca (številka: 2, 2007)
  Poročilo posvetovalne konference o državnem programu nadzora raka v Sloveniji (številka: 2, 2007)
  Okužba s humanim virusom papiloma in tveganje za nastanek raka glave in vratu (številka: 2, 2007)
  Predoperativna biopsija tipljivih tumorjev dojke s tanko ali z debelo iglo? (številka: 2, 2007)
  Zdravljenje raka dojk z ohranitveno metodo (številka: 2, 2007)
  Nova klasifikacija brisov materničnega vratu ni klasifikacija "ABC" (številka: 2, 2007)
  Intestinalni T-celični limfomi (številka: 2, 2007)
  Bolečina po operaciji raka dojk (številka: 2, 2007)
  Poročilo 1. srečanja avstrijskega in slovenskega senološkega društva (številka: 2, 2007)
  Pljučni rak v nosečnosti (številka: 2, 2007)
  Uvodnik (številka: 2, 2007)
  Poročilo s 16. mednarodnega kongresa citopatologov v Vancouvru (številka: 2, 2007)
  Informatizacija medicinske dokumentacije (številka: 2, 2007)
  29. letno srečanje Mednarodne zveze registrov raka in spremljajoča dogodka, Tečaj prostorske statistike v onkološki epidemiologiji in Letno srečanje Evropske zveze registrov raka (številka: 2, 2007)
  Prof. dr. Marija Us-Krašovec, dobitnica Goldblattove nagrade za citologijo, najvišjega priznanja Mednarodne akademije za citologijo (številka: 2, 2007)
  Priporočila za sistemsko zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom trebušne slinavke (številka: 2, 2007)
  Hipoalbuminemija in pooperativni zapleti pri bolnikih, operiranih zaradi tumorja v trebuhu (številka: 2, 2007)
  Moški z rakom dojke in genetsko svetovanje (številka: 2, 2007)
  Neželeni učinki sistemskega zdravljenja raka (številka: 2, 2007)
 12. 2008
   37

  Uvodnik (številka: 1, 2008)
  Priporočila za zdravljenje kronične bolečine pri odraslem bolniku z rakom (številka: 1, 2008)
  Delirij v paliativni medicini (številka: 1, 2008)
  3. dan internistične onkologije, oktober 2007 (številka: 1, 2008)
  Novosti v dopolnilnem zdravljenju HER2-pozitivnega raka dojke (številka: 1, 2008)
  Zdravljenje Nehodgkinovih limfomov z rituksimabom (številka: 1, 2008)
  Tarčno zdravljenje razsejanih gastrointestinalnih stromalnih tumorjev v Sloveniji (številka: 1, 2008)
  Dora - začenja se državni presejalni program za raka dojk (številka: 1, 2008)
  Vpliv predanalitičnih dejavnikov na kakovost rezultatov klinično-kemijskih preiskav (številka: 1, 2008)
  Neželeni učinki zdravljenja z zaviralcem EGFR - cetuksimabom (številka: 1, 2008)
  3D-brahiterapija raka materničnega vratu na podlagi magnetnoresonančnega slikanja (številka: 1, 2008)
  Uvajanje preiskave PET/CT na Onkološkem inštitutu (številka: 1, 2008)
  Fellowship - nekaj vtisov in misli (številka: 1, 2008)
  ASCO GI 2008 (številka: 1, 2008)
  Kasni zapleti kombiniranega zdravljenja raka danke (številka: 1, 2008)
  Zavorno in nadomestno zdravljenje s ščitničnimi hormoni (številka: 1, 2008)
  Manifestna hipotiroza, odkrita pred obsežnim načrtovanim operativnim posegom (številka: 1, 2008)
  Kontrola kakovosti pri lokoregionalnem zdravljenju karcinoma dojk (številka: 1, 2008)
  Nekaj podatkov iz Poročila o rezultatih državnega programa ZORA v letih 2006 in 2007 (številka: 1, 2008)
  Program ZORA (številka: 2, 2008)
  Presejanje - iskanje mutacij v tumorskem supresorskem genu Tp53 z uporabo DGGE in sekveniranja (številka: 2, 2008)
  ASCO 2008 (številka: 2, 2008)
  Metilnaltreksonijev bromid (številka: 2, 2008)
  Določanje mutacij pri bolnikih z dedno obliko malignega melanoma kože (številka: 2, 2008)
  Elektrokemoterapija (številka: 2, 2008)
  Mesto bisfosfonatov pri zdravljenju bolnikov z rakom (številka: 2, 2008)
  Vpliv pooperativne radioterapije pri multimodalnem zdravljenju lokalno napredovalega raka dojke (številka: 2, 2008)
  Šola za presejalce (številka: 2, 2008)
  Molekularna diagnostika limfomov (številka: 2, 2008)
  Sodobni principi kirurškega zdravljenja jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke (številka: 2, 2008)
  Poročilo z 21. onkološkega vikenda (številka: 2, 2008)
  Površinski in kombinirani blok vratnega pleteža za minimalno invazivno paratirodektomijo (številka: 2, 2008)
  Potek bolezni pri bolnicah s HER-2 pozitivnim rakom dojk (številka: 2, 2008)
  Določanje polimorfizmov in mutacij v genih MLH1 in MSH2 pri nepolipoznem raku debelega črevesa (številka: 2, 2008)
  Uvodnik (številka: 2, 2008)
  Zdravljenje bolnikov s ploščatoceličnim karcinomom glave in vratu z obsevanjem in cetuksimabom (številka: 2, 2008)
  Mednarodno strokovno srečanje o pomenu kliničnih farmacevtov pri bolnikih z rakom, Leuven, 26.-28. maj 2008 (številka: 2, 2008)
 13. 2009
   46

  Febrilna nevtropenija (številka: 1, 2009)
  Iz zgodovine Onkološkega inštituta (številka: 1, 2009)
  Zdravljenje metastatskega diferenciranega raka ščitnice z radiojodom ob rhTSH (številka: 1, 2009)
  Najpogostejši zapleti sistemskega zdravljenja raka, ki jih mora prepoznati družinski zdravnik (številka: 1, 2009)
  Slabost in bruhanje pri bolnikih na sistemskem zdravljenju raka (številka: 1, 2009)
  Priporočila za uporabo dejavnikov rasti granulocitne vrste pri bolnikih z rakom na sistemskem zdravljenju (številka: 1, 2009)
  Neželeni učinki zdravil za sistemsko zdravljenje raka na koži (številka: 1, 2009)
  Uvodnik (številka: 1, 2009)
  1. simpozij ESMO o raku in prehrani (številka: 1, 2009)
  Sindrom zgornje vene kave (številka: 1, 2009)
  Kongres Evropske zveze onkoloških farmacevtov (številka: 1, 2009)
  Primer bolnice s sekundarnim tumorjem (številka: 1, 2009)
  Napredovali MTC - izziv za zdravljenje (številka: 1, 2009)
  Presejalni program ZORA po petih letih delovanja že kaže pomembne javnozdravstvene rezultate (številka: 1, 2009)
  Spremljanje bolnikov z MRSA na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (številka: 1, 2009)
  Umiranje kot del življenja (številka: 1, 2009)
  Cepljenje proti HPV (številka: 1, 2009)
  Dopolnjena priporočila za sistemsko zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom debelega črevesa in danke - 2009 (številka: 1, 2009)
  Hiperkalcemija pri bolniku z rakom (številka: 1, 2009)
  Zdravljenje bolnice z rakom debelega črevesa, s karcinozo peritoneja in zasevki v jetrih (številka: 1, 2009)
  Pomen zgodnje limfadenektomije pri bolnikih z melanomom (številka: 1, 2009)
  Driska in zaprtje (številka: 1, 2009)
  Odkrivanje raka materničnega vratu s testiranjem za visokorizične humane viruse papiloma (številka: 1, 2009)
  Kompresija hrbtenjače (številka: 1, 2009)
  Primera dveh nomogramov za določanje verjetnosti zasevkov v nesentinel bezgavkah pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk (številka: 1, 2009)
  22. Onkološki vikend (številka: 2, 2009)
  ASCO 2009 - vloga radioterapije pri zdravljenju raka dojk (številka: 2, 2009)
  Nove možnosti citopatološke diagnostike raka sečnega mehurja s testom UroVysion (številka: 2, 2009)
  ASCO 2009 - novosti v zdravljenju tumorjev prebavil (številka: 2, 2009)
  Maligni tumorji velikih žlez slinavk (številka: 2, 2009)
  Informacije o stabilnosti onkoloških zdravil (številka: 2, 2009)
  Ob izidu učbenika Onkologija (številka: 2, 2009)
  Hipodermokliza (številka: 2, 2009)
  Prokalcitonin v klinični praksi (številka: 2, 2009)
  Priporočila za uporabo rastnih dejavnikov za eritrocite pri sistemsko zdravljenih bolnikih z rakom (številka: 2, 2009)
  Recenzija publikacije Preživetje bolnikov z rakom, zbolelih v letih 1991-2005 v Sloveniji (številka: 2, 2009)
  Zaviralci angiogeneze v zdravljenju možganskih tumorjev (številka: 2, 2009)
  Poročilo o 6. srednjeevropskem onkološkem kongresu (CEOC) (številka: 2, 2009)
  Prehrana v paliativni medicini (številka: 2, 2009)
  Smernice za obravnavo rakov glave in vratu (številka: 2, 2009)
  Primer poznih posledic zdravljenja Hodgkinove bolezni v otroštvu (številka: 2, 2009)
  Pljučni rak kot poklicna in socialna bolezen (številka: 2, 2009)
  Germinalni tumorji. Sodobno zdravljenje bolnikov z rakom mod (številka: 2, 2009)
  Sekundarni malignomi po obsevanju raka (številka: 2, 2009)
  Predoperativna radiokemoterapija pri bolnikih z neresektabilnim karcinomom želodca (številka: 2, 2009)
  Določanje klonalnosti limfoidnih proliferacij (številka: 2, 2009)
 14. 2010
   44

  Ponovni pregled brisov materničnega vratu (številka: 1, 2010)
  Vloga zdravnika družinske medicine pri paliativni obravnavi bolnika z rakom (številka: 1, 2010)
  Uporaba retinoidov pri zdravljenju T-celičnih limfomov (številka: 1, 2010)
  Zdravljenje bolnikov s karcinozo peritoneja s HIPEC (številka: 1, 2010)
  Paliativni kirurški posegi pri napredovalih in neozdravljivih rakih (številka: 1, 2010)
  Karcinom nosnega žrela (številka: 1, 2010)
  Primer pozne smrti po zdravljenju meduloblastoma (številka: 1, 2010)
  Pomen tumorskih označevalcev pri bolnikih s solidnimi tumorji in limfomi (številka: 1, 2010)
  Hipotiroza in spremenjena biološka razpoložljivost levotiroksina (številka: 1, 2010)
  Anemija pri bolnikih z rakom (številka: 1, 2010)
  Telesna aktivnost pri bolnikih z rakom (številka: 1, 2010)
  Priporočila za obravnavo bolnikov s primarnimi kožnimi limfomi T (številka: 1, 2010)
  Vloga interferona pri zdravljenju kožnih limfomov (številka: 1, 2010)
  Primer bolnice z invazivnim lobularnim karcinomom dojke in indikacije za preiskavo dojk z magnetno resonanco (številka: 1, 2010)
  Sledenje bolnikov z rakom (številka: 1, 2010)
  Primarni kožni limfomi T/NK (številka: 1, 2010)
  Zdravljenje ran z negativnim tlakom v onkologiji (številka: 1, 2010)
  10 let specializacije iz internistične onkologije (številka: 1, 2010)
  Primer bolnika z Mycosis fungoides (številka: 1, 2010)
  Novosti v sistemskem zdravljenju karcinoma želodca (številka: 1, 2010)
  Trombocitopenija pri bolniku z rakom (številka: 1, 2010)
  Zdravljenje z L-tiroksinom med nosečnostjo pri bolnicah po operaciji ščitnice (številka: 2, 2010)
  Uvodnik (številka: 2, 2010)
  Bolnica iz programa Dora (številka: 2, 2010)
  Individualizirano sistemsko zdravljenje pljučnega raka (številka: 2, 2010)
  Primer bolnika z nevrološkimi simptomi 11 let po zdravljenju karcinoma testisa (številka: 2, 2010)
  Intraabdominalni tlak in utesnitveni sindrom trebuha (številka: 2, 2010)
  Citopatološka diagnostika limfomov iz vzorcev bezgavk (številka: 2, 2010)
  Slabo diferencirani in nediferencirani raki ščitnice ter obeti novih možnosti sistemskega zdravljenja (številka: 2, 2010)
  Priporočila za zdravljenje bolnic s hormonsko odvisnim in HER 2-pozitivnim rakom dojk (številka: 2, 2010)
  Pomen retroperitonealne limfadenektomije pri zdravljenju neseminomskih tumorjev mod (številka: 2, 2010)
  23. onkološki vikend (številka: 2, 2010)
  Intenzitetno modulirano obsevanje (IMRT) zdaj tudi na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (številka: 2, 2010)
  Obsevanje bolnic z eno do tremi pozitivnimi pazdušnimi bezgavkami po mastektomiji - da ali ne (številka: 2, 2010)
  Predstavitev standardov dela za interniste onkologe (številka: 2, 2010)
  Pljučni rak je še vedno velik izziv (številka: 2, 2010)
  Določanje mutacije V600E v genu BRAF (številka: 2, 2010)
  Pristop k bolniku in njegovi družini med neozdravljivo boleznijo (številka: 2, 2010)
  Paliativna kirurgija pri bolnikih z rakom (številka: 2, 2010)
  Dopolnjena priporočila za sistemsko zdravljenje bolnikov z napredovalim karcinomom želodca, 2010 (številka: 2, 2010)
  Sodelovanje Onkološkega inštituta pri organizaciji mednarodnega usposabljanja agencije za atomsko energijo (številka: 2, 2010)
  V državnem presejalnem programu za raka dojk Dora do sedaj odkritih 86 rakov dojk (številka: 2, 2010)
  Izolirana ekstremitetna perfuzija (številka: 2, 2010)
  Novosti v zdravljenju tumorjev prebavil in melanoma (številka: 2, 2010)
 15. 2011
   38

  Presejanje na okužbo z virusom hepatitisa B in preprečevanje reaktivacije hepatitisa B (številka: 1, 2011)
  Mednarodni ESTRO-tečaj brahiterapije v Ljubljani (številka: 1, 2011)
  Uvodnik (številka: 1, 2011)
  Citološki izvid - klasifikacija po Bethesdi (številka: 1, 2011)
  Preprečevanje, prepoznavanje in zdravljenje ekstravazacije citostatikov (številka: 1, 2011)
  SLORA - spletna stran z epidemiološkimi podatki o raku (številka: 1, 2011)
  Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje - prenovljene indikacije za napotitev na genetsko svetovanje (številka: 1, 2011)
  Oskrba bolnika ob koncu življenja (številka: 1, 2011)
  Sarkomi (številka: 1, 2011)
  Klinični registri v onkologiji (številka: 1, 2011)
  Prenovljene smernice zdravljenja raka dojk (številka: 1, 2011)
  Bolezni, ki jih povzročajo humani virusi papiloma, in preprečevanje s cepljenjem (številka: 1, 2011)
  Natančno obsevanje lokalno napredovanega visokorizičnega raka prostate (številka: 1, 2011)
  Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu (številka: 1, 2011)
  Smernice za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke (številka: 1, 2011)
  Prizadetost srca po obsevanju in kemoterapiji Hodgkinove bolezni (številka: 1, 2011)
  Intratekalna aplikacija trastuzumaba in rituksimaba (številka: 1, 2011)
  13. svetovni kongres o raku prebavil (številka: 2, 2011)
  Prof. Usova o citopatologiji ob svoji 80-letnici (številka: 2, 2011)
  Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumorskimi zdravili (številka: 2, 2011)
  Cirkulirajoče tumorske celice in njihov pomen pri raku dojke (številka: 2, 2011)
  Nevroendokrini tumorji prebavil (številka: 2, 2011)
  Uporaba testov HPV DNK za presejanje za raka materničnega vratu (številka: 2, 2011)
  Addisonska kriza pri bolnici z neprepoznanim panhipopituitarizmom po obsevanju atipičnega meningeoma (številka: 2, 2011)
  S100 B - tumorski označevalec kožnega melanoma (številka: 2, 2011)
  Novosti v zdravljenju melanoma in tumorjev prebavil - 47. kongres ASCO 2011 (številka: 2, 2011)
  Neželeni učinki radioterapije na možgane (številka: 2, 2011)
  Aktivnosti največjega mednarodnega strokovnega združenja onkologov ASCO in pogled na srečanje ASCO 2011 (številka: 2, 2011)
  Razvoj novih sistemskih zdravljenj pri bolnikih z razsejanim rakom prostate (številka: 2, 2011)
  Obravnava bolnika z nizkomalignim gliomom (številka: 2, 2011)
  Uvodnik (številka: 2, 2011)
  Obravnava težkega dihanja pri bolnikih v zadnjih dneh življenja (številka: 2, 2011)
  2. izobraževalni dan programa Zora (številka: 2, 2011)
  Razporeditev genotipov človeških virusov papiloma pri bolnicah z rakom materničnega vratu in cervikalno intraepitelijsko neoplazijo tretje stopnje (CIN 3) v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  24. onkološki vikend (številka: 2, 2011)
  Vnetni rak dojke - priporočila za diagnostično obdelavo in zdravljenje (številka: 2, 2011)
  Pomen mutacije gena receptorja za epidermalni rastni dejavnik za zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč (številka: 2, 2011)
  Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija s tanko iglo v diagnostiki ledvičnih tumorjev (številka: 2, 2011)
 16. 2012
   30

  Novosti v zdravljenju raka dojk in raka jajčnikov ASCO, Annual Meeting, Chicago, 1.-5. 6. 2012 (številka: 2, 2012)
  Uvodnik (številka: 1, 2012)
  Samo ozdravljenje ni dovolj (številka: 1, 2012)
  VMAT - volumetrična modulirana ločna terapija (številka: 1, 2012)
  Klinične poti onkološkega genetskega svetovanja in testiranja na Onkološkem inštitutu Ljubljana (številka: 1, 2012)
  Progresivna multifokalna levkoencefalopatija po rituksimabu pri bolniku z recidivnim limfomom plaščnih celic v popolni remisiji (številka: 1, 2012)
  Biološka označevalca p16 in Ki-67 za opredelitev cervikalne intraepitelijske neoplazije v biopsijskih vzorcih materničnega vratu (številka: 1, 2012)
  Prediagnosticiranje (številka: 1, 2012)
  Klinično preizkušanje novih vrst zdravljenja v onkologiji - zahtevajmo več! (številka: 1, 2012)
  Karcinom Merklovih celic (številka: 1, 2012)
  Profesorici Marjetki Vrščaj v slovo (številka: 1, 2012)
  Poraba zdravil v zadnjih šestih dneh življenja in njihova finančna ocena (številka: 1, 2012)
  Rastlinske celice v urinu pri bolnikih z Brickerjevim mehurjem (številka: 1, 2012)
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu v Sloveniji - povzetek (številka: 1, 2012)
  Kronična mieloična levkemija (številka: 1, 2012)
  Kirurško zdravljenje endometrijskega karcinoma - nerešena vprašanja (številka: 1, 2012)
  Spregledana korist neoadjuvantne kemoterapije v zdravljenju mišično invazivnega raka sečnega mehurja (številka: 2, 2012)
  Sodelovanje splošnega družinskega zdravnika s specialisti - mednivojsko sodelovanje (številka: 2, 2012)
  Paragangliom kot zasevek (številka: 2, 2012)
  Tretji izobraževalni dan programa ZORA (številka: 2, 2012)
  14. svetovni kongres o raku prebavil (številka: 2, 2012)
  25. Onkološki vikend (številka: 2, 2012)
  Mezoteliomi (številka: 2, 2012)
  Uvodnik (številka: 2, 2012)
  Samoodvzem vaginalnega vzorca za test HPV pri neodzivnicah presejalnih programov raka materničnega vratu (številka: 2, 2012)
  Novosti v zdravljenju pljučnega raka ASCO, Chicago, 1.-5. junij 2012 (številka: 2, 2012)
  Kortikosteroidi pri možganskih tumorjih (številka: 2, 2012)
  Odkrivanje dednega sindroma von Hippel-Lindau (številka: 2, 2012)
  60 let Oddelka za citopatologijo (številka: 2, 2012)
  Samomori med osebami, zbolelimi za levkemijo v otroštvu, v Sloveniji (številka: 2, 2012)
 17. 2013
   42

  Kirurško zdravljenje melanoma (str. 119-121, 155, 2013)
  Paliativna oskrba bolnikov z rakom debelega črevesa in danke (številka: 1, 2013)
  Teleradioterapija kostnih zasevkov (številka: 1, 2013)
  Klinični register bolnikov z rakom pljuč (številka: 1, 2013)
  Ponovne operacije jeter pri recidivu zasevkov raka debelega črevesa in danke (številka: 1, 2013)
  Bolnica s primarno razsejanim karcinomom danke z zasevki v jetrih (številka: 1, 2013)
  Sledenje bolnikov z rakom debelega črevesa in danke po radikalnem zdravljenju (številka: 1, 2013)
  Dedni rak debelega črevesa in danke (številka: 1, 2013)
  Vloga obsevanja pri zdravljenju raka danke (številka: 1, 2013)
  Presejanje za raka na debelem črevesu in danki - program SVIT (številka: 1, 2013)
  Uvodnik (številka: 1, 2013)
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke (številka: 1, 2013)
  Napredek zdravljenja bolnikov z razsejanim rakom debelega črevesa in danke z vidika internista onkologa (številka: 1, 2013)
  Adjuvantno zdravljenje raka debelega črevesa (številka: 1, 2013)
  Slikovne preiskave pri raku debelega črevesa in danke (številka: 1, 2013)
  Rezultati kirurškega zdravljenja resektabilnih jetrnih metastaz pri raku debelega črevesa in danke v UKC Maribor (številka: 1, 2013)
  Ovire in izzivi v kliničnem raziskovanju v onkologiji (številka: 1, 2013)
  Prizadetost pljuč in srca po obsevanju ter kemoterapiji Hodgkinove bolezni (številka: 1, 2013)
  Paliacija malignega plevralnega izliva (številka: 1, 2013)
  Predoperativno obsevanje medenice po kratkem režimu 5 x 5 Gy pri bolniku s karcinomom danke (številka: 1, 2013)
  Biopsija resektabilnih jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke - nepotrebna in nevarna metoda (številka: 1, 2013)
  Slikovne preiskave pri bolnikih z malignim melanomom (številka: 2, 2013)
  Elektrokemoterapija melanoma (številka: 2, 2013)
  Napotitev in obravnava bolnikov z melanomom in epiteliomi (številka: 2, 2013)
  Prikaz bolnika z zasevkom v telesu vretenca L1 nejasnega izvora (številka: 2, 2013)
  Melanom (številka: 2, 2013)
  15. svetovni kongres o raku prebavil (številka: 2, 2013)
  Tarčno zdravljenje slovenskih bolnikov z razsejanimi gastrointestinalnimi stromalnimi tumorji (številka: 2, 2013)
  Smernice za obravnavo bolnikov s skvamoznoceličnim karcinomom analnega kanala in kože perinealno (analnega roba) (številka: 2, 2013)
  Biopsija resektabilnih jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke (številka: 2, 2013)
  Limfedem pri bolnikih z melanomom (številka: 2, 2013)
  Kirurško zdravljenje raka debelega črevesa (številka: 2, 2013)
  Imunomodulatorji pri zdravljenju malignega melanoma (številka: 2, 2013)
  Kirurško zdravljenje raka dojk pri starejših od 80 let (številka: 2, 2013)
  Zdravljenje metastatskega malignega melanoma z vemurafenibom (številka: 2, 2013)
  Zdravljenje posledic obsevanja male medenice s hiperbaričnim kisikom (številka: 2, 2013)
  Samomor kot pozna posledica zdravljenja raka v otroštvu (številka: 2, 2013)
  Stereotaktična radiokirurgija možganskih zasevkov malignega melanoma (številka: 2, 2013)
  Več obrazov sindroma Lynch (številka: 2, 2013)
  Uvodnik (številka: 2, 2013)
  Paliativna sedacija (številka: 2, 2013)
  Sistemsko zdravljenje melanoma (številka: 2, 2013)
 18. 2014
   27

  Pogled zdravnika radioterapevta na zdravljenje raka požiralnika (številka: 1, 2014)
  Pogled internista onkologa na zdravljenje raka želodca (številka: 1, 2014)
  Vloga endoluminalnih opornic med neoadjuvantnim zdravljenjem karcinomov požiralnika (številka: 1, 2014)
  Predoperativno obsevanje pri bolnici z rakom želodca (številka: 1, 2014)
  Značilnosti raka požiralnika in raka želodca (številka: 1, 2014)
  Primarni razsoj adenokarcinoma gastroezofagealnega prehoda v možgane (številka: 1, 2014)
  Rak dojke pri mladih ženskah in nosečnost (številka: 1, 2014)
  Kirurgija raka želodca (številka: 1, 2014)
  Uvodnik (številka: 1, 2014)
  Pogled radioterapevta onkologa na zdravljenje raka želodca (številka: 1, 2014)
  Sekundarni maligni tumor debelega črevesja po zdravljenju raka v otroštvu (številka: 1, 2014)
  Določanje mutacij v genih c-KIT in PDGFRA pri bolnikih z gastrointestinalnimi stromalnimi tumorji (številka: 1, 2014)
  Klinični primer bolnika z razsejanim ploščatoceličnim karcinomom požiralnika (številka: 1, 2014)
  Biopsija resektabilnih jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke (številka: 1, 2014)
  Pogled internista onkologa na sistemsko zdravljenje raka požiralnika (številka: 1, 2014)
  Ali imajo tarčna zdravila svoje mesto v radiokemoterapiji tumorjev prebavil? (številka: 1, 2014)
  Prehranska podpora bolnika z rakom (številka: 1, 2014)
  Paliativna oskrba (številka: 1, 2014)
  Zdravljenje lokoregionalno napredovalega karcinoma požiralnika (številka: 1, 2014)
  Priporočila za obravnavo diareje ob sistemskem onkološkem zdravljenju (številka: 2, 2014)
  Sistemsko zdravljenje napredovalega diferenciranega raka ščitnice (številka: 2, 2014)
  Priporočila za preprečevanje in zdravljenje slabosti in bruhanja ob sistemskem onkološkem zdravljenju (številka: 2, 2014)
  Hepatocelični rak - možnost resekcije jeter (številka: 2, 2014)
  Rezultati zdravljenja bolnikov s karcinomom požiralnika, zdravljenih na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letih 2006-2010 (številka: 2, 2014)
  Pomen kakovosti življenja pri bolnikih z rakom (številka: 2, 2014)
  Transplantacija srca 28 let po končanem zdravljenju ne-Hodgkinovega limfoma v otroštvu (številka: 2, 2014)
  Obsevanje starostnikov z rakom (številka: 2, 2014)
 19. 2015
   7

 20. 2016
   8

 21. 2017
   17

 22. 2018
   24

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Uvodnik (številka: 1, 2018)
  Klinične raziskave v onkologiji (številka: 1, 2018)
  Imunoterapija (številka: 1, 2018)
  Maligni melanom (številka: 1, 2018)
  Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa (številka: 1, 2018)
  Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi (številka: 1, 2018)
  Bolnik z rakom v procesu vračanja na delo (številka: 1, 2018)
  Psihoonkološka obravnava bolnika z rakom (številka: 1, 2018)
  Stranski učinki ob zdravljenju rakavih bolezni z zaviralci tirozinskih kinaz (številka: 1, 2018)
  Radioterapija s protonskimi žarki (številka: 1, 2018)
  Akutni stranski učinki obsevanja trebuha in medenice (številka: 1, 2018)
  Depresija - stres, maligna bolezen in zdravljenje (številka: 1, 2018)
  Učinkovitost kanabinoidov pri zdravljenju raka (številka: 1, 2018)
  Febrilna nevtropenija in nevtropenija višje stopnje ob adjuvantnem zdravljenju nedrobnoceličnega raka pljuč v vsakodnevni praksi (številka: 1, 2018)
  Ocena delazmožnosti onkoloških bolnikov (številka: 1, 2018)
  Akutni stranski učinki obsevanja glave in vratu ter prsnega koša (številka: 1, 2018)
  Uporabnost slikovno preiskovalnih metod pri določanju HPV statusa karcinomov glave in vratu (številka: 2, 2018)
  Smernice za diagnostiko, zdravljenje in sledenje bolnikov s sarkomi mehkih tkiv in kosti (številka: 2, 2018)
  Karcinom Merklovih celic - novosti v sistemskem zdravljenju (številka: 2, 2018)
  Priporočila za obravnavo bolnikov s kožnim melanomom (številka: 2, 2018)
  Tekočinska biopsija pri raku (številka: 2, 2018)
  Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (številka: 2, 2018)
 23. 2019
   20

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu (številka: 1, 2019)
  Priporočila za obravnavo bolnikov z bazalnoceličnim karcinomom (številka: 1, 2019)
  Priporočila za obravnavo bolnikov s karcinomom Merklovih celic (številka: 1, 2019)
  Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk (številka: 1, 2019)
  Karcinoza možganskih ovojnic in rak dojk (številka: 1, 2019)
  DNA vakcine za zdravljenje raka (številka: 1, 2019)
  Vrednotenje zadovoljstva bolnikov z radioterapevtskimi storitvami na Onkološkem inštitutu Ljubljana (številka: 1, 2019)
  Vloga Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana (številka: 1, 2019)
  Pojavnost klavstrofobije pri bolnikih v radioterapiji, pri katerih se uporablja fiksacijska maska (številka: 1, 2019)
  Priporočila za uporabo kanabinoidov pri obravnavi bolnika z rakom (številka: 2, 2019)
  Integrativna onkologija (številka: 2, 2019)
  Radiološka slikovna diagnostika gliomov pri odraslih (številka: 2, 2019)
  Intraperitonealna aerosolna kemoterapija pod povišanim pritiskom (številka: 2, 2019)
  Obsevanje bolnikov z vstavljenim srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem (številka: 2, 2019)
  Matjaž Zwitter: Pogovarjamo se o evtanaziji (številka: 2, 2019)
  Postiradiacijska morfea - redek pozni zaplet obsevanja po ohranitveni operaciji raka dojk (številka: 2, 2019)
  Sarkom (številka: 2, 2019)
  Možnosti deintenzifikacije zdravljenja HPV pozitivnih ploščatoceličnih karcinomov orofarinksa (številka: 2, 2019)
 24. 2020
   14

 25. 2021
   23

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Državni program obvladovanja raka - dosežki in izzivi (številka: 1, 2021)
  Vpliv visokodozne in nizkodozne izpostavljenosti srčnih struktur na srčno-žilne posledice obsevanja raka dojke in raka pljuč (številka: 1, 2021)
  Vpliv epidemije covida-19 na izvajanje akutne paliativne oskrbe v onkologiji (številka: 1, 2021)
  Imunoterapija pri ploščatoceličnem karcinomu glave in vratu - izkušnje iz Slovenije (številka: 1, 2021)
  Izkušnje z zdravilom olaparib pri zdravljenju recidivnega epitelijskega raka jajčnikov z mutacijami v genih BRCA 1 in BRCA 2 (številka: 1, 2021)
  Onko-nefrologija - pristop k obravnavi bolnikov (številka: 1, 2021)
  Zdravljenje intrahepatalnega holangiokarcinoma s stereotaktičnim obsevanjem (številka: 1, 2021)
  Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Bolnik s karcinomom požiralnika z vstavljeno samoraztezno kovinsko opornico (številka: 1, 2021)
  Slovenska priporočila za obravnavo odraslih bolnikov s kronično odpovedjo prebavil (številka: 1, 2021)
  Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom glave in vratu v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Priporočila Onkološkega inštituta za obravnavo bolnikov z adenokarcinomom tankega črevesa (številka: 2, 2021)
  Vpliv epidemije covida-19 na genetsko obravnavo Oddelka za onkološko klinično genetiko Onkološkega inštituta Ljubljana (številka: 2, 2021)
  Analiza trenda napotitev na onkološko genetsko obravnavo pri bolnicah z rakom jajčnikov, ki potrebujejo genetski izvid za načrtovanje zdravljenja in predstavitev novih kliničnih poti obravnave (številka: 2, 2021)
  Errata (številka: 2, 2021)
  Učinkovitost in najpogostejši neželeni učinki zdravljenja z zaviralci od ciklina odvisnih kinaz 4 in 6 (CDK 4/6) pri metastatskem raku dojke (številka: 2, 2021)
  Načrtovanje in izvedba sistematičnega iskanja literature v biomedicini (številka: 2, 2021)
  Priporočila Onkološkega inštituta za zdravljenje bolnikov z adenokarcinomom želodca (številka: 2, 2021)
  Ocena tveganja za levkemije zaradi nizkofrekvenčnega magnetnega polja pri slovenskih otrocih in mladostnikih (številka: 2, 2021)
  Učinkovitost (in varnost) cepljenja onkoloških bolnikov proti covidu-19 med aktivnim zdravljenjem (številka: 2, 2021)
  Predsimptomatsko genetsko testiranje za dedni sindrom raka dojk in/ali jajčnikov (številka: 2, 2021)
 26. 2022
   16

 27. 2023
   8