Šibko povezane virtualne razvojne skupine kot alternativa tradicionalnim razvojnim skupinam
Loosely connected virtual development teams as an alterantive to the traditional development teams