Klinične smernice za diagnozo, oceno, preprečevanje in zdravljenje kronične ledvične bolezni - mineralne in kostne bolezni (KLB-MKB) pri odraslih
Clinical guidelines for the diagnosis, assesment, prevention, and treatment of chronic kidney disease - mineral and bone disorders (CKD-MBD) in adults