Opera Instituti archaeologici Sloveniae
Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Zalog near Verd = Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje