Prispevek urbane geografije k urbanističnemu planiranju - primer ureditve degradiranega območja Trbovelj