Struktura besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za črko B