Analiza glioblastoma s pristopi sistemske biologije : doktorska disertacija
Glioblastoma analysis using systems biology approaches = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih