Predstavitev doktorske disertacije "Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev" (dr. Alenka Hauptman)
Presentation of the doctoral dissertation "Changing teacher' beliefs about school self-evaluation and the impact on teacher behaviour and student achievement" (Alenka Hauptman, PhD)