Predstavitev doktorske disertacije "Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli" (dr. Tina Pirc)
Presentation of the doctoral dissertation "Teacher beliefs and teacher-student interaction as predictors of learning climate in secondary school" (Tina Pirc, PhD)