Pravice zdravnikov v Sloveniji in Evropi : (osebnostnopravni vidik)
Physicians' rights in Slovenia and Europe = (from the standpoint of the law of personal rights)