Določanje višine valov zaradi manjših plovil in vetra ter možne erozije bregov na jezerih
Determination of the height and length of waves caused by smaller boats and wind, and possible erosion of lake shores