Weibullova in druge porazdelitve trdnosti keramičnih materialov
Weibull and other strength distributions of ceramic materials