Delo je zaščiteno z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami.

Uporaba dela je dovoljena v okvirih, ki jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Za vsakršno drugo uporabo je potrebno pridobiti dovoljenje imetnika/ov pravic.