O NAS

 

Kaj je portal dLib.si?

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Je spletni informacijski vir, ki predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture, potrebne za izobraževalne in znanstvenoraziskovalne procese, ter enega od temeljev informacijske družbe. Portal dLib.si poleg tega omogoča trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki, s čimer je poskrbljeno, da bo ta ostala dostopna tudi prihodnjim rodovom.

Kdo sodeluje pri razvoju portala?

Za razvoj in vzdrževanje portala dLib.si skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica, ki nanj prispeva tudi večji del gradiva. S posredovanjem gradiva pa pri gradnji digitalne knjižnice sodelujejo tudi številni partnerji NUK. Digitalizirano gradivo prispevajo predvsem slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove, izvorno digitalne vsebine pa predvsem založniki, avtorji in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Portal dLib.si na ta način povezuje najrazličnejše ustanove s področij kulture, znanosti in izobraževanja.

Digitalna knjižnica Slovenije je obenem tudi aktiven partner pri razvoju portala evropskih digitalnih knjižnic Europeana.

Kaj vsebuje portal dLib.si?

Portal dLib.si vsebuje tako digitalizirano kot izvorno digitalno gradivo. Digitalizirano gradivo je zaradi upoštevanja avtorskopravne zakonodaje v večji meri starejše (ustvarjeno pred letom 1945) in vključuje znatno število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva in drugih kulturnih zakladov, ki jih hranijo slovenske knjižnice.

Izvorno digitalno gradivo po drugi strani vključuje veliko število naslovov sodobnih znanstvenih in drugih serijskih publikacij. Vse večji delež gradiva predstavljajo tudi sodobne elektronske knjige slovenskih založnikov.

Komu je namenjen?

Portal dLib.si je nepogrešljivo orodje pri izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu ter vseživljenjskem učenju. Vsebine, objavljene na portalu, lahko zadostijo širokemu naboru potreb, ki sega od študija, raziskovanja in pouka do predstavitvenih dejavnosti, ustvarjanja in zabave.

 

STRATEGIJA RAZVOJA

 

Strateške usmeritve Digitalne knjižnice Slovenije
(iz: Strateški načrt Narodne in univerzitetne knjižice za obdobje 2014-2019, Ljubljana, 2014):

  • gradnja, razvoj in upravljanje digitalnih zbirk v skladu s potrebami uporabnikov, predpisi in standardi ter v sodelovanju z različnimi strateškimi partnerji s področja kulture, znanosti, izobraževanja in gospodarstva
  • zagotavljanje enotne točke spletnega dostopa do slovenskih e-vsebin s področja kulture in znanosti
  • skrb za digitalizacijo oziroma zbiranje (zajem) izvorno digitalnega gradiva in zagotavljanje njegove dostopnosti
  • sistemsko zajemanje in arhiviranje spletnih vsebin in gradnja javnega arhiva spletnih mest slovenike
  • zagotavljanje pogojev za trajno ohranjanje slovenske kulturne in znanstvene dediščine v digitalni obliki
  • nadaljnji razvoj in širjene funkcij Nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture
  • zagotavljanje prostega in odprtega dostopa do digitalnih vsebin in razvijanje orodij za njihovo uporabo in izmenjavo v Sloveniji in zunaj njenih meja
  • promocija digitalne knjižnice kot infrastrukture izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega procesa, vseživljenjskega izobraževanja prebivalstva ter dejavnika demokratizacije družbe
  • vključevanje sorodnih organizacij – javnih zavodov s področja kulture, znanosti in izobraževanja – ter uporabnikov v proces razvijanja modelov za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne in znanstvene dediščine v digitalni obliki
  • gradnja, razvoj in upravljanje elektronskih servisov knjižnice in zagotavljanje pogojev za njihovo dostopnost vsem ciljnim skupinam uporabnikov

 

ZAČETKI

 

Začetki digitalizacije v Narodni in univerzitetni knjižnici segajo v leto 1996. V obdobju 1996 – 2003 smo izvedli več projektov digitalizacije, ki so na spletu zaživeli na ločenih portalih.

Leta 2003 smo razvili koncept Digitalne knjižnice na osnovi izsledkov sodobne knjižnične in informacijske znanosti. Na teh temeljih je bil razvit portal dLib.si, ki je bil javnosti prvič predstavljen novembra 2005.

V obdobju 2006 – 2008 je bilo izvedenih več obsežnih projektov digitalizacije starejšega gradiva iz zbirk NUK. Na portal dLib.si smo začeli vključevati digitalizirano gradivo drugih knjižnic. V celoti je zaživela tudi storitev EOD - digitalizacija po naročilu, ki uporabnikom omogoča naročanje digitalnih kopij starejših knjig iz zbirk NUK.

Najpomembnejši projekt do sedaj, projekt »Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si / Digital Library of Slovenia – dLib.si«, ki je bil financiran s strani Norveških finančnih mehanizmov, se je začel leta 2007. Spletno mesto dLib.si je bilo skozi leta deležno večkrat izboljšano in obogateno z dodatnimi uporabniškimi možnostmi.

V letih 2009 in 2010 je potekal projekt dLib.si Plus, ki je bil financiran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter iz Evropskih skladov za razvoj. Tekom projekta smo razvili nove funkcije portala dLib.si, prilagojene potrebam partnerskih organizacij in različnim profilom uporabnikov, ter izboljšali možnosti iskanja gradiva prek tematskega pregledovalnika, zbirk in geopozicioniranja. V tem obdobju je bil vzpostavljen tudi nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, prek katerega lahko različne dediščinske ustanove iz Slovenije posredujejo metapodatke o svojih digitalnih virih na portal evropskih digitalnih knjižnic Europeana.