4.10.2018
Misal iz Slavine
Prekrasen Misal iz Slavine je dostopen tudi v digitalni obliki.
Rokopis je pisalo več rok, v različnih pisavah. Vsebuje osem prekrasnih inicial, od katerih je ena nitasta, ostale so slikarske, narejene v južnonemškem slogu in so verjetno delo Stuchsovega mojstra.
Med vsebino so maše za praznike od božiča do Telovega, posvetitev cerkve, Gloria, Marijine maše, Credo, hvalospevi (Praefatio), Koledar, Mašni kanon, zapisi o svetniških praznikih in godovih ter zapisnik o nakupu misala.
Arhiv novic
10.7.2018
In vendar so jih brali - prepovedane knjige v zgodnjem novem veku
Posamezniki in skupnosti, ki so z zapisano besedo posredovali svoja spoznanja in ugotovitve, nazore, ideje in vizije drugim, so se v vseh obdobjih srečevali s silami, ki so želele nadzirati, usmerjati in omejevati pretok znanja in idej s pomočjo različnih pritiskov, zahtev po preoblikovanju besedil, zaplemb in sežiganja knjig, v najskrajnejših primerih pa tudi z obsodbami, izgoni in usmrtitvami avtorjev. Kljub obstoju različnih strogih cenzurnih politik in seznamov prepovedane literature so bralci vedno našli poti do spornih knjig.

Med 21. 7. in 15. 9. 2018 je v NUK na ogled razstava In vendar so jih brali, ki je nastala v sodelovanju ZRC SAZU in NUK ter predstavlja ozadje, strukturo, pomen in zgodovino papeškega indeksa ter drugih cenzurnih seznamov. Na ogled so izbrana dela iz zbirke NUK, ki so bila v preteklosti označena za versko, moralno ali politično sporna ter uvrščena na papeški indeks prepovedanih knjig ali cesarske cenzurne sezname.

Večina razstavljenih knjig je dostopna tudi na portalu dLib.si v posebni digitalni zbirki.
Arhiv novic

Zbirke

Publikacije