POGOJI UPORABE GRADIVA

Reproduciranje

Večji del digitaliziranega gradiva na portalu dLib.si je zaradi svoje starosti prost pravic, kar pomeni, da je uporaba prosta za kogar koli. Tovrstno gradivo je dovoljeno reproducirati za komercialne in nekomercialne namene, distribuirati, predelovati in dajati na voljo javnosti. Na portalu je tovrstno gradivo v polju pravice označeno kot javna domena.

Pri vsaki ponovni uporabi ali reprodukciji (v tisku, na spletu ali na drugih medijih) katerega koli gradiva s portala dLib.si je potrebno kot vir obvezno navesti: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si. Glede na potrebe uporabnika so lahko navedeni tudi kateri koli drugi metapodatki o gradivu.

Del gradiva, ki je lahko izvorno digitalno ali digitalizirano, je na portalu dostopen na podlagi pisne privolitve imetnikov materialnih avtorskih pravic. Gre za novejše digitalizirano gradivo in gradivo, ki ga v izvorno digitalni obliki prejemamo od založnikov in avtorjev. Uporaba tovrstnega gradiva je možna le ob upoštevanju določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007), ki navaja, da fizična oseba lahko prosto reproducira delo na katerem koli nosilcu, če:

  • to stori za privatno uporabo,
  • primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti,
  • pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Vsaka druga uporaba je prepovedana in lahko pripelje do pravnih posledic za kršitelja. Na portalu je tovrstno gradivo v polju pravice označeno kot pravice pridržane.

Zaradi velike količine gradiva na portalu, nekateri zapisi še ne vsebujejo podatka o pravicah uporabe. Če ste v dvomu glede možne uporabe določenega gradiva, nam pošljite vprašanje na naslov dlib@nuk.uni-lj.si. V skladu z možnostmi si prizadevamo, da bi bili v čim bližji prihodnosti vsi zapisi na portalu dLib.si opremljeni z informacijo o dovoljeni uporabi.


Dostop

Dostop do gradiva, ki je označeno kot javna domena, je možen na daljavo prek spleta od koderkoli. V mnogih primerih enako velja tudi za gradivo, ki nosi oznako pravice pridržane, vendar je manjši del gradiva v tej skupini dostopen le v prostorih NUK. Gre za nekatere sodobne publikacije, ki jih od založnikov pridobivamo kot obvezni izvod. Skladno z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/2006) lahko založnik omeji dostop do oddanih publikacij na prostore NUK. Drugi primeri zajemajo predvsem novejše digitalizirano gradivo, pri katerem še vedno veljajo avtorske pravice, NUK pa ga je lahko digitaliziral na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki javno dostopnim arhivom, knjižnicam in muzejem za namene raziskave ali individualnega pridobivanja znanja dovoljuje prosto priobčitev javnosti še vedno avtorsko zaščitenih del iz svojih zbirk po temu namenjenih zaslonih, ki se nahajajo v njihovih prostorih.

V prostorih NUK so namenski računalniki za uporabo tovrstnega gradiva na voljo v Informacijskem središču in Časopisni čitalnici. V prihodnosti bomo namenske računalnike namestili tudi v nekaterih drugih ustreznih prostorih knjižnice.