POGOJI UPORABE GRADIVA

Reproduciranje

Večji del digitaliziranega gradiva na portalu dLib.si je zaradi svoje starosti prost pravic, kar pomeni, da je uporaba prosta za kogar koli. Tovrstno gradivo je dovoljeno reproducirati za komercialne in nekomercialne namene, distribuirati, predelovati in dajati na voljo javnosti. Na portalu je tovrstno gradivo v polju »Pravice« označeno kot javna domena.

Pri vsaki ponovni uporabi ali reprodukciji (v tisku, na spletu ali na drugih medijih) katerega koli gradiva s portala dLib.si je potrebno kot vir obvezno navesti: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si. Glede na potrebe uporabnika je dovoljeno navesti tudi kateri koli druge metapodatke o gradivu.

Del gradiva (to je lahko izvorno digitalno ali digitalizirano) je na portalu dostopen na podlagi pisne privolitve imetnikov materialnih avtorskih pravic. Gre za novejše digitalizirano gradivo in gradivo, ki ga v izvorno digitalni obliki prejemamo od založnikov in avtorjev. Uporaba tovrstnega gradiva je možna le ob upoštevanju izjem, določenih v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami in dopolnitvami), na podlagi katerih fizična oseba lahko prosto reproducira delo na katerem koli nosilcu, če:

  • to stori za privatno uporabo
  • primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti
  • pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi

ter drugih izjem, ki so izrecno določene v zakonu. Vsaka druga uporaba je prepovedana in lahko pripelje do pravnih posledic za kršitelja. Na portalu je tovrstno gradivo v polju »Pravice« označeno kot pravice pridržane.

Zaradi velike količine gradiva na portalu nekateri zapisi še ne vsebujejo podatka o pravicah uporabe. Če ste v dvomu glede možnosti uporabe določenega gradiva, nam lahko pošljete vprašanje na naslov dlib@nuk.uni-lj.si. V skladu z možnostmi si prizadevamo, da bi bili v čim bližji prihodnosti vsi zapisi na portalu dLib.si opremljeni z informacijo o dovoljeni uporabi.

 

Dostop

Dostop do gradiva, ki je označeno kot javna domena, je možen na daljavo prek spleta od koder koli. Povečini to velja tudi za gradivo, ki nosi oznako pravice pridržane, saj je le manjši del gradiva v tej skupini dostopen izključno v prostorih NUK. Gre za nekatere sodobne publikacije, ki jih od založnikov pridobivamo kot obvezni izvod. Skladno z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/2006) lahko založnik omeji dostop do oddanih publikacij na prostore NUK. Drugi primeri zajemajo predvsem novejše digitalizirano gradivo, pri katerem še vedno veljajo avtorske pravice, NUK pa ga je lahko digitaliziral na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki javno dostopnim arhivom, knjižnicam in muzejem za namene raziskave ali individualnega pridobivanja znanja dovoljuje prosto priobčitev javnosti še vedno avtorsko zaščitenih del iz svojih zbirk po temu namenjenih zaslonih, ki se nahajajo v njihovih prostorih.

Namenski računalniki za uporabo tovrstnega gradiva so v prostorih NUK na voljo v Informacijskem središču in v Časopisni čitalnici. V prihodnosti bomo namenske računalnike namestili tudi v nekaterih drugih ustreznih prostorih knjižnice.