Terminologija v času globalizacije : zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.-6. junij 2003
Terminology at the time of globalization = collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th-6th June 2003

tab1
1. TXT datoteka (1003 kB) Za ogled je potrebna prijava