Zgodovina hidrogeologije : kratek oris življenja in dela Oskarja Smrekarja (1854-1935)
History of geology : short description of life and work of Oskar Smrekar (1854-1935)