Geologija

 1. 1953
   19

 2. 1954
   19

 3. 1955
   19

 4. 1958
   17

 5. 1959
   17

 6. 1960
   11

 7. 1961
   31

  letnik: 7 (1961)
  Prve najdbe zgornjejurskih apnenih alg v Sloveniji (številka: 1, 1961)
  O kvartarni vegetaciji na Slovenskem (številka: 2, 1961)
  Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča (številka: 4, 1961)
  Hipurit iz krednega apnenca pri Postojni (številka: 6, 1961)
  Psevdozilijski skladi v okolici Zagorja (številka: 7, 1961)
  Nekaj problemov o grödenskih skladih na Slovenskem (številka: 10, 1961)
  O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih južno od Kočevja (številka: 11, 1961)
  Prispevek k stratigrafiji in tektoniki ozemlja zgornje Idrijce in Nikove (številka: 12, 1961)
  Geološke razmere v okolici Litije (številka: 13, 1961)
  Geološke razmere med Rudnico in Savo (številka: 14, 1961)
  Akumulacija na Cerkniškem in Planinskem polju (številka: 15, 1961)
  Geološke razmere na območju projektiranih hidroelektraren na Dravi med Mariborom in Ptujem (številka: 16, 1961)
  Hidrogeološki problemi v jami Loke rudnika Zagorje (številka: 17, 1961)
  Določanje razvodnic na krasu (številka: 18, 1961)
  Magmatske kamnine v Kamniških alpah in pri Laškem (številka: 19, 1961)
  Paragonit v dolomitnem marmorju iz kraja Cvetkovo Gjubrište, Makadonija (številka: 21, 1961)
  Starost terciarnega fliša v Sloveniji (številka: 24, 1961)
  O starosti fliša pri Kališah (številka: 25, 1961)
  Ökologisch-stratigraphische untersuchungen in den obertriadischen riffbildungen der Nordalpen (številka: 26, 1961)
  O geoloških razmerah med Bohinjem in Triglavskimi jezeri (številka: 29, 1961)
  Nekaj misli o sprijemanju mlajšega prodnega nanosa v Ljubljanski kotlini (številka: 30, 1961)
  Mikroskopiranje - pomoč v flotaciji (letnik: 7, 1961)
  Razvoj mlajšega paleozoika pri Selcah (letnik: 7, 1961)
  Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali (številka: 3, 1961)
  Prispevek k stratigrafiji severovzhodnega dela Krškega polja (številka: 5, 1961)
  Albitiziran kremenov porfirit iz kokrškega kamnoloma (številka: 20, 1961)
  Mineralna sestava kremenovih peskov iz nekaterih nahajališč v Sloveniji (številka: 22, 1961)
  O presedimentaciji makroforaminifer v flišu (številka: 23, 1961)
  Obvestilo o raziskavah geoloških pogojev za gradnje na območju mesta Ljubljana (številka: 27, 1961)
  Plaz v Tržiču (številka: 28, 1961)
 8. 1965
   23

  letnik: 8 (1965)
  O novih najdbah rudistov na območju Kočevskega roga (letnik: 8, 1965)
  Nekaj osnovnih geotehničnih značilnosti sedimentov iz vrtine BV-1 med Notranjimi goricami in Podpečjo na Ljubljanskem barju (letnik: 8, 1965)
  Izkopavanje v paleolitski postaji Ovčja jama pri Prestranku v letu 1961 (letnik: 8, 1965)
  Rugose korallen aus dem jungpaläozoikum Sloweniens (NW Jugoslawien) (letnik: 8, 1965)
  Velike tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske (letnik: 8, 1965)
  Magmatske kamenine v grödenskih skladih v Sloveniji (letnik: 8, 1965)
  Geološka zgradba južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja (letnik: 8, 1965)
  Čizlakit v novejši petrografski klasifikaciji (letnik: 8, 1965)
  Izdanki krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah (letnik: 8, 1965)
  Regionalni obseg liburnijskih plasti (letnik: 8, 1965)
  Petrokemične tabele wengenskih magmatskih kamenin (letnik: 8, 1965)
  Geotehnična in hidrološka raziskovanja Barskega polja v Črni gori (letnik: 8, 1965)
  Kemizem wengenskih magmatskih kamenin na Slovenskem, prikazan s parametri Zavarickega (letnik: 8, 1965)
  Paleobotanične raziskave in zgodovina Ljubljanskega barja (letnik: 8, 1965)
  Hidrogeološki problemi v zvezi z epigenetsko dolino Drave v Mariboru (letnik: 8, 1965)
  Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem barju (letnik: 8, 1965)
  Geološka zgradba Savskih jam (letnik: 8, 1965)
  Starost plasti s Keramosphaerina (Bradya) tergestina (Stashe) v Slovenskih Dinaridih (letnik: 8, 1965)
  O vrednosti nekaterih strukturnih analiz (letnik: 8, 1965)
  Meja med krednimi in terciarnimi skladi v Goriških Brdih (letnik: 8, 1965)
  Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem (letnik: 8, 1965)
  Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja (letnik: 8, 1965)
 9. 1966
   13

 10. 1967
   17

 11. 1968
   5

 12. 1969
   13

 13. 1970
   11

 14. 1971
   11

 15. 1972
   30

  letnik: 15 (1972)
  The age of mineral deposits in the Permian volcanites of Trento - Alto Adige (northern Italy) (številka: 10, 1972)
  Some examples of lead - zinc - barite depositions in karstic environments (številka: 11, 1972)
  Prospektierungs- und Erschließungsmethoden im österreichischen Blei-Zink- und Antimonitbergbau (letnik: 15, 1972)
  Mineral composition and origin of the stratiform polymetallic ore deposits in the Balkanides compared with the stratiform lead - zinc deposits of the Alps (letnik: 15, 1972)
  Terrigene Permablagerungen als uranführende Sedimente in Slowenien (letnik: 15, 1972)
  Kupferführende Gödener Schichten Sloweniens (letnik: 15, 1972)
  Neuergebnisse über die Entstehung paläozoischer Erzlagerstätten am Beispiel der Nordtiroler Grauwackenzone (letnik: 15, 1972)
  Situazione, problemi e prospettive dell'industria mineraria nella regione autonoma Friuli - Venezia Giulia (letnik: 15, 1972)
  The deposits of argentiferous galena within the Bellerophon Formation (UpperPermian) of the Southern Alps (letnik: 15, 1972)
  Risultati preliminari di una ricerca geomineraria nelle Alpi Carniche (Val d'Aupa e Val Pesarina) (letnik: 15, 1972)
  Zur Geochemie der ostalpinen Siderite (letnik: 15, 1972)
  The paleogeographical, lithological and structural controls of uranium occurences in the Alps (letnik: 15, 1972)
  The uranium deposit of Žirovski vrh (letnik: 15, 1972)
  Il comportamento geochimico del piombo e dello zinco in due serie sedimentarie mesozoiche: Monte La Nave (Prealpi Centrali) e Orgosolo (Sardegna) (letnik: 15, 1972)
  Les mineralisations alpines de la Turquie (letnik: 15, 1972)
  Un nuovo orizzonte metallifero nel Paleozoico delle Alpi Orientali (letnik: 15, 1972)
  Die Kupfer- und Schwefelkies-Lagerstätten (Alpine Kieslager) im Bereich der Nördlichen Grauwackenzone : vorläufige Ergebnisse und einige Deutungsversuche (letnik: 15, 1972)
  Phenomenes metallogeniques dans la province de Baia Mare (letnik: 15, 1972)
  Geologie und Vererzung der Quecksilberlagerstätte Idrija (številka: 1, 1972)
  Observational criteria for the classification of Mississippi Valley - Bleiberg- Silesian type of deposits : an attempt at a brief summary (številka: 12, 1972)
  The problem of the ore - mobilization and - transport in the lead - zinc - ore deposits of the Ost - Alpine Middle Triassic beds (številka: 13, 1972)
  Neue Aspekte zum Promlem der ostalpen Spatlagerstätten am Beispiel einiger Paragenesen vom Ostrand der Alpen (številka: 14, 1972)
  Struture sedimentarie nel giacimento piombo - zincifero dell'Argentiera, Auronzo, provincia di Belluno (številka: 15, 1972)
  Caratteri lito - mineralogici e genetici dei giacimenti di talco della Val Germanasca nelle Alpi Occidentali (Italia) (številka: 17, 1972)
  Hyalophan aus Zagrlski Potok bei Busovača (Zentralbosnien) (številka: 18, 1972)
  Verteilungsmuster der Lanthaniden in Fluoriten der Blei - Zinc - Lagerstätte Bleiberg in Österreich (številka: 22, 1972)
  Zur Geochemie des Strontiums in den Blei - Zink - Erzmineralisationen vom Typ Bleiberg - Kreuth und die Beziehung zu Erzgenese (številka: 23, 1972)
  Thallium and Mercury in minerals from the Mežica ore deposit (številka: 25, 1972)
  Origin of the ore veins in Matra mountain after isotope investigations (številka: 27, 1972)
 16. 1973
   20

 17. 1974
   34

  letnik: 17 (1974)
  Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih (številka: 1, 1974)
  Hidrogeološke razmere v Nuskovi na Goričkem (številka: 11, 1974)
  Preliminary Sulfur Isotope Investigations and Origin of Massive Sulfides in Asmara Area, Ethiopia (letnik: 17, 1974)
  Prethodna analiza morfostrukturnih odnosa na području Julijskih i Savinjskih Alpa (letnik: 17, 1974)
  Geološka prospekcija Pohorja z obrobjem (letnik: 17, 1974)
  Ležište gipsa Slane Stine kod Sinja (letnik: 17, 1974)
  Gosavski skladi Slovenije (letnik: 17, 1974)
  Geološko rudarske raziskave uranovega rudišča Žirovski vrh (letnik: 17, 1974)
  Nastanek karbonatnih kamenin in cinkovo svinčeve rude v anizičnih plasteh Tople (letnik: 17, 1974)
  Na južnoameriški Strehi sveta (letnik: 17, 1974)
  Geološka prospekcija ozemlja občine Lenart (letnik: 17, 1974)
  Paleozoik severozapadne Srbije (letnik: 17, 1974)
  Predkoncentracija uranove rude z radiometrično separacijo (letnik: 17, 1974)
  Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub (letnik: 17, 1974)
  Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub (letnik: 17, 1974)
  Geološke raziskave živega srebra v Idriji in okolici (letnik: 17, 1974)
  Radioliti iz krednih skladov Slovenije II (številka: 2, 1974)
  Nerineide Trnovskega gozda in Banjške planote (številka: 3, 1974)
  Oligocenski numulitni apnenec na Gorjuši pri Ljubljani (številka: 5, 1974)
  Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom (številka: 10, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin (številka: 12, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana (številka: 13, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ravne (številka: 14, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice (številka: 15, 1974)
  Pohorske metamorfne kamenine (številka: 16, 1974)
  Regionalne hidrogeološke raziskave porečja zgornje Drave in Mure (številka: 17, 1974)
  Metalogenetska karta SR Slovenije (številka: 18, 1974)
  Geološke raziskave svinca, cinka in antimona (številka: 20, 1974)
  Raziskave livarskih peskov v okolici Moravč (številka: 25, 1974)
  Geološke raziskave gline in kremenovega peska v Globokem (številka: 26, 1974)
  Permokarbonski glinasti skrilavci v SR Sloveniji (številka: 27, 1974)
  Geološke raziskave okrasnega kamna na ozemlju Slovenije v letu 1973 (številka: 29, 1974)
  O delovanju Slovenskega geološkega društva v letih 1970 do 1974 (številka: 30, 1974)
 18. 1975
   29

  letnik: 18 (1975)
  Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru (številka: 10, 1975)
  Industrijski minerali in kamnine v Sloveniji (številka: 14, 1975)
  Nahajališča okrasnega kamna v Sloveniji (številka: 15, 1975)
  Razvojni nizi in taksonomska problematika numulitin (letnik: 18, 1975)
  Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku (letnik: 18, 1975)
  Starost ponikvanskih skladov (letnik: 18, 1975)
  Zgornjekarnijski skladi pri Mirni na Dolenjskem (letnik: 18, 1975)
  Električno sondiranje vzdolž trase avtomobilske ceste prek Ljubljanskega barja (letnik: 18, 1975)
  Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah (letnik: 18, 1975)
  Geofizikalne raziskave na območju Čateških Toplic (letnik: 18, 1975)
  Geofizikalne raziskave vodonosnikov v Sloveniji (letnik: 18, 1975)
  Jurski skladi v severnih Karavankah (letnik: 18, 1975)
  Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču (letnik: 18, 1975)
  Geološke raziskave svinca in cinka (letnik: 18, 1975)
  Geološka prospekcija ozemlja občine Šentjur pri Celju (letnik: 18, 1975)
  Eocene microfossils from Podgrad (številka: 1, 1975)
  Kamenotvorna Glomospira densa (Pantić) v aniziju pri Konjšici (številka: 5, 1975)
  Paleomorfologija potoka Zala (številka: 11, 1975)
  Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov ? (številka: 12, 1975)
  Posavske gube so zgrajene iz narivov (številka: 13, 1975)
  Hidrogeološke razmere na Sorškem polju (številka: 16, 1975)
  Podtalnica Iškega vršaja (številka: 17, 1975)
  Nov vrelec mineralne vode v Spodnji Kostrivnici (številka: 18, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin (številka: 22, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana (številka: 23, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ravne (številka: 24, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice (številka: 25, 1975)
  O delovanju Slovenskega geološkega društva 1974-75 (številka: 28, 1975)
 19. 1976
   15

 20. 1977
   12

 21. 1978
   17

 22. 1979
   16

 23. 1980
   14

 24. 1981
   23

  številka: 1 (1981)
  Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub (letnik: 24, 1981)
  Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru (letnik: 24, 1981)
  Hidrogeološki pogoji za gradnjo elektrarne Mavčiče (letnik: 24, 1981)
  Sedimenta 7 - Living and fossil sponges by Willard D. Hartman, Jobst W. Wendt & Felix Wiedenmayer : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
  Aluvialni vršaj Želimeljščice : Prvo obvestilo (letnik: 24, 1981)
  Raziskave na Žirovskem vrhu po modelu geokemične celice (letnik: 24, 1981)
  Škofjeloška obročasta struktura (letnik: 24, 1981)
  Nekaj misli o škofjeloški obročasti strukturi (letnik: 24, 1981)
  Geologija: razprave in poročila (letnik: 24, 1981)
  Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah (letnik: 24, 1981)
  Phyletic chart on conodonts by Shingo Hayashi : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
  Pelod v kvartarnih sedimentih Soške doline (letnik: 24, 1981)
  Pleistocenska favna iz Jame pod Herkovimi pečmi (letnik: 24, 1981)
  Sediment sečoveljske soline (letnik: 24, 1981)
  Crucisaccites variosulcatus Djupina v permskih plasteh uranovega rudišča Žirovski vrh (letnik: 24, 1981)
  Permian-Triassic boundary at Brušane village in Velebit Mt. (letnik: 24, 1981)
  Glinenci ravenskih pegmatitov (letnik: 24, 1981)
  Zgornjepermske in skitske plasti pri Tržiču (letnik: 24, 1981)
  Illustrations of New Zealand fossils by I. G. Speden and I. W. Keyes : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
  Geološka zgradba jugozahodne Slovenije (letnik: 24, 1981)
  Fliš v Postojni (letnik: 24, 1981)
  Nižnetriasovie konodonti Južnogo Primorja [by] Galina I. Buryi : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
 25. 1982
   20

  številka: 1 (1982)
  številka: 2 (1982)
  Geološka zgradba južne Slovenije (letnik: 25, 1982)
  Konodonti iz amfiklinskih skladov in baškega dolomita (letnik: 25, 1982)
  Litološko zaporedje karnijskih plasti v Mežici (letnik: 25, 1982)
  Transmission des ondes de marée a travers l aquifere côtier de Kras (letnik: 25, 1982)
  Tektonski razvoj idrijskega rudišča (letnik: 25, 1982)
  Quantitative palynological analysis of Julian clastic rocks from the lead-zincdeposit of Mežica (letnik: 25, 1982)
  Three new species of the genus Gorjanovicia Polsak from Kocaeli region (Northwestern Anatolia) (letnik: 25, 1982)
  Variations naturelles de niveau piézométrique d'un aquifere karstique (letnik: 25, 1982)
  Hidrogeološke razmere na Dravskem polju (letnik: 25, 1982)
  Odgovor na Placerjeve pripombe k članku Škofjeloška obročasta struktura (letnik: 25, 1982)
  Conodonts from the Genesee formation in western New York by John W. Huddle andJohn E. Repetski : [recenzija knjige] (letnik: 25, 1982)
  Raspodela U, Th i K u alevrolitima, psamitima i psefitima Žirovskog vrha (letnik: 25, 1982)
  Permian conodont biostratigraphy of Japan by Hisaharu Igo : [recenzija knjige] (letnik: 25, 1982)
  Gostota Zemljinega toplotnega toka v konjiški udorini (letnik: 25, 1982)
  Pohorski eklogit (letnik: 25, 1982)
  Meritve toplotne prevodnosti kamenin z izboljšano metodo grelne žice (letnik: 25, 1982)
  Zemljina kora na potezu Pula-Maribor u svetlu aeromagnetskih podataka (letnik: 25, 1982)
  Ali je predkambrij na Pohorju ? (letnik: 25, 1982)
 26. 1983
   12

 27. 1984
   11

 28. 1985
   21

  letnik: 28/29 (1985/1986)
  Problematika određivanja geohemijskog fona i šuma na primeru raspodele u sedimentima Žirovskog vrha (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Palinološke raziskave v velenjskem premogovnem bazenu (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Premogova plast Rudnika lignita Velenje (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Razširjenost vrste Tanchintongia ogulineci na Velebitu (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Kredno-tercijarne granitne i metamorfne stijene u dodirnom području sjevernih Dinarida i Panonskog strukturnog kompleksa (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Prispevek k poznavanju geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Biostratigrafija plasti z rakovicami v Istri (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Akademiku prof.dr.Ivanu Rakovcu in memoriam (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Peridotitne nodule v bazaltnem tufu pri Gradu v Prekmurju (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Petrološko-geokemijske karakteristike ortogrinšista Zagrebačke gore u Hrvatskoj (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Die Entdeckung des Zoisits (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Poizkus iskanja organskih parametrov terciarnih sedimentnih kamenin v vzhodni Sloveniji (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Optična odsevnost nekaterih slovenskih premogov (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Prilog stratigrafiji gornje krede ostrva Brača-Jadranska karbonatna platforma (letnik: 28/29, 1985/1986)
  O tektoniki mejnega območja med Vzhodnimi in Južnimi Alpami v Sloveniji (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Zapustil nas je akademik, profesor dr.Srečko Brodar (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Theorems and laws defining the distribution of the geological random variable (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Upper Carboniferous and Permian mesolobid chonetacean brachiopods of KaravankeMountains (Yugoslavia) and Carnian Alps (Italy) (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Dazikladacejske alge u srednjopaleocenskim miliolidskim krečnjacima na Krasu u Sloveniji (letnik: 28/29, 1985/1986)
 29. 1987
   21

  letnik: 30 (1987)
  Razvoj karnijske stopnje v vzhodnem delu severnih Julijskih Alp (letnik: 30, 1987)
  Amblysiphonella gradinarui n. sp.(Porifera) aus der Obertrias (Lac 1-2) des Vaşcau-Plateaus (Rumänien) (letnik: 30, 1987)
  Mladoalpinski alkalijsko-feldspatski graniti (aljaskiti) Požeške gore u Slavoniji (letnik: 30, 1987)
  Flyschoid deposits of Goriška Brda (Collio) between Soča (Isonzo) River and Idrija (Iudrio) River - facies and paleoenvironments (letnik: 30, 1987)
  Recentni sediment Koprskega zaliva (letnik: 30, 1987)
  Kremenov pesek in prod Goričkega Prekmurja (letnik: 30, 1987)
  Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice (letnik: 30, 1987)
  A simple macroseismic attenuation model (letnik: 30, 1987)
  Nekovinske mineralne surovine na ozemlju Šaleške kotline (letnik: 30, 1987)
  Kosa bušotina i mjerenje brzina (letnik: 30, 1987)
  Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice (letnik: 30, 1987)
  The importance of clustering phenomena in magmas (letnik: 30, 1987)
  Richthofenia lawrenciana (Koninck) (Brachiopoda) in Waagenophyllum indicum (Waagen & Wentzel) (Tetracorallia) skupaj v žažarskem apnencu (zgornji permij) (letnik: 30, 1987)
  Nastanek cinkovo-svinčevega rudišča Topla in njegove značilnosti (letnik: 30, 1987)
  Granatov peridotit na Pohorju (letnik: 30, 1987)
  Krinoidi iz titonijsko-valanginijskih plasti vzhodno od Vrsnika (Julijske Alpe) (letnik: 30, 1987)
  Geofizikalne raziskave med Gameljnami in Dolskim za ugotavljanje debeline prodnega zapisa (letnik: 30, 1987)
  Prispevek k geologiji premogišč zreškega okoliša in uvrstitev njegovih premogov po odsevnosti (letnik: 30, 1987)
  Uporaba izotopskih analiz v študiju paleobiologije karnijske školjčne favne na Lesnem brdu (letnik: 30, 1987)
  Izotopska sestava kisika v pohorskem tonalitu in čizlakitu (letnik: 30, 1987)
 30. 1988
   27

  letnik: 31/32 (1988/1989)
  Spremembe mikrofosilnih združb v oligocenu Zasavja (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Microfacies analysis of limestone from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Karnijska školjčna favna na Lesnem brdu in njen paleobiološki pomen (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Ultramafični vključki v granitu Črne na Koroškem v Sloveniji (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Današnji pogled na biostratigrafijo (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Neue Daten über die Entdeckung des Zoisits (letnik: 31/32, 1988/1989)
  New Ostracod and Conodont Species from the Triassic Strata of Slovenia (NW Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Generalization of the Kövesligethy equation for non-circular macroseismic fields (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Nummulites and calcareous nannofossils from Lower Eocene beds in the area of Veliko Tarnovo (North Bulgaria) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Stopnje spodnjega devonija v Sloveniji : novi predlog (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Geologi Geološkega zavoda Ljubljana v novih poslovnih prostorih (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Geotermički model Krško-Brežiškog polja (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Heterastridium conglobatum i Reuss, 1865 (?hidrozoj) v norijskem apnencu Kamniških Alp (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Spodnjedevonijski in spodnjekarbonski konodonti v prodnikih spodnjepermijskega konglomerata pri Podlipoglavu, vzhodno od Ljubljane (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Fallstudien zur Paläolimnologie (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Middle Triassic radiolarians from Slovenia (Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Fosilne školjke iz karnijskih plasti pri Orlah (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Development of the Brackish Karstic Spring Almyros in Greece (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Razvoj ladinijske stopnje v severnih Julijskih Alpah (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Palnstorfova zbirka mineralov in kamnin (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Diagenetic features of limestone from the Cretaceous/Tertiary boundary of SW Slovenia (Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Prilog geokemijskom poznavanju gornjokredne bimodalne vulkanske asociacije Požeške gore v Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Wirbellose Tiere der Vorzeit von Ulrich Lehmann und Gero Hillmer : [recenzija knjige] (letnik: 31/32, 1988/1989)
 31. 1990
   19

  letnik: 33 (1990)
  Akademičarki Vandi Kochansky-Devidé v spomin (letnik: 33, 1990)
  Dela Vande Kochansky-Devidé v slovenski paleontologiji (letnik: 33, 1990)
  Determination of the properties of various diatomite deposts within Aegean Region of Turkey (letnik: 33, 1990)
  Vorläufige Mitteilung über Schwermetallbelastungen der Böden in Umfeld der quecksilberlagerstätte Idrija (Slowenien) (letnik: 33, 1990)
  Stratigrafija gornjokrednih naslaga otoka Brača o okviru geodinamske evolucije Jadranske karbonatne platforme (Ivan Gušič & Vladimir Jelaska, 1990) : [predstavitev knjige] (letnik: 33, 1990)
  Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen (letnik: 33, 1990)
  V spomin dr. Primožu Krivicu, 27.3.1950-26.2.1990 (letnik: 33, 1990)
  Cuon alpinus europaeus Bourguignat (Carnivora, Mammalia) iz mlajšega pleistocena Apnarjeve jame pri Celju (letnik: 33, 1990)
  Kvartarni savski zasipi in neotektonika (letnik: 33, 1990)
  Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia) (letnik: 33, 1990)
  Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji (letnik: 33, 1990)
  O živosrebrovi rudi iz rudnega telesa Grübler v Idriji (letnik: 33, 1990)
  Geološke razmere na Orlici (letnik: 33, 1990)
  Novejša sledenja kraških voda v Sloveniji po letu 1965 (letnik: 33, 1990)
  O litološki, stratigrafski in strukturni kontroli orudenja ter o starosti antimonovega rudišča Lepa Njiva (letnik: 33, 1990)
  Profesorju Štefanu Kolenku v spomin (letnik: 33, 1990)
  Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode (letnik: 33, 1990)
  Biradiolites zucchii n. sp. nella Cava Romana di Aurisina (letnik: 33, 1990)
 32. 1991
   11

 33. 1992
   14

 34. 1993
   14

 35. 1994
   26

  letnik: 37/38 (1994/1995)
  Badenijski rodolit na Kozjanskem (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Oberfassanische (mitteltriassische) Conodonten aus Kalken südlich von Slugovo,Südslowenien (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Metodološki prispevek h geokemični razčlenitvi premogovih plasti (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Georadar-visokoločljiva geofizikalna elektromagnetna naprava (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Rečni sistemi in njihovi sedimentacijski modeli (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Lower Permian conodonts from the Karavanke Mts. (Slovenia) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Konceptualni model razvoja krasa (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in Zlatenek (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Sodelovanje barona Žiga Zoisa in Valentina Vodnika na področju geoloških znanosti (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Minerali pohorskega magmatskega masiva (letnik: 37/38, 1994/1995)
  O zgradbi Soviča nad Postojno (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Modeliranje refleksijskih seizmičnih podatkov za podzemno skladiščenje plina vstrukturah Pečarovci in Dankovci-Murska depresija (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Podzemeljske vode v Kamniških in Savinjskih Alpah (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Zobje fosilnih slonov iz osteološke zbirke Oddelka za geologijo Univerze v Ljubljani (letnik: 37/38, 1994/1995)
  V spomin prof.dr. Franzu Kahlerju (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Preliminary biometrical analysis on three similar hippuritid species (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Mednarodni tečaj o uporabi seizmičnih metod pri raziskavah za ogljikovodike (Miramar pri Trstu, 8.-19. november 1993) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  The importance of Hindeodus parvus (Conodonta) for the definition of the Permian-Triassic boundary and evaluation of the proposed sections for a globalstratotype section and point (GSSP) for the base of the Triassic (letnik: 37/38, 1994/1995)
  V spomin mag. Luki Šribarju, 1965-1996 (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Renato Vidrih & Vasja Mikuš: Minerali na Slovenskem, 1995 (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Late Malm carbonate breccias at Korinj and their significance for eustacy and tectonics (Central Slovenia) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  The development of the mollusc fauna in the Cenomanian of the stratigraphic sequence of Visogliano (Karst of Trieste, Italy) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Lower Jurassic beds with bivalves in south Slovenia (letnik: 37/38, 1994/1995)
  O marijareškem živosrebrnem rudišču ter njegovi primerjavi z Litijo in Idrijo z aspekta tektonike plošč (letnik: 37/38, 1994/1995)
 36. 1996
   16

  letnik: 39 (1996)
  Lithofacies characteristics of the Smrekovec volcaniclastics, northern Slovenia (letnik: 39, 1996)
  Prispevki slovenskih geologov v časopisu Delo (letnik: 39, 1996)
  Ob 50. obletnici Geološkega zavoda za Slovenijo (letnik: 39, 1996)
  Pironaea buseri n. sp. from olistostromal breccia of Paleocene flysch by Anhovo (letnik: 39, 1996)
  Rezente tektonische Aktivität des Krško - Einbruchtales (Slowenien) (letnik: 39, 1996)
  Ambrus Beds - important key for interpretation of Neocomian paleogeography, sea-level changes, depositional setting and tectonics in Suha krajina area (Slovenia) (letnik: 39, 1996)
  Pecin nariv ob Periadriatskem lineamentu (letnik: 39, 1996)
  Ontogenetic development of dentition in the cave bear (letnik: 39, 1996)
  Potencialnost karbonatnih kamnin za nastanek ogljikovodikov v zahodni Sloveniji (letnik: 39, 1996)
  O premiku ob Savskem prelomu (letnik: 39, 1996)
  Pseudosocka beds with coal in borehole Tdp-1/84 Trobni Dol (eastern Sava Folds, Slovenia) (letnik: 39, 1996)
  Interpretation of depositional environment based on grain size distribution ofsandstones of the Val Gardena formation in the area between Cerkno and Smrečje, Slovenia (letnik: 39, 1996)
  V spomin prof. dr. Jožetu Duhovniku (letnik: 39, 1996)
  Solenopora ladinica n. sp. und Solenopora suhadolica n. sp. (Rotalgen) und Paragondolella ?trammeri (Kozur, 1972) (Conodonta) aus dem Ladin (Mitteltrias)bei Suhadole, östlich von Ljubljana, Slowenien (letnik: 39, 1996)
  Dachstein limestone from Krn in Julian Alps (Slovenia) (letnik: 39, 1996)
 37. 1997
   21

  letnik: 40 (1997)
  Lithiotid bivalves in Slovenia and their mode of life (letnik: 40, 1997)
  Integrated biostratigraphy of the Novi Pazar Campanian / Maastrichtian sequence (Vardar Zone) (letnik: 40, 1997)
  Lower Cretaceous shallow-marine sedimentation and biota on Dinaric Carbonate Platform between Logatec, Krka and Kolpa (Southeastern Slovenia) (letnik: 40, 1997)
  Wocheinit - boksit iz Bohinja (letnik: 40, 1997)
  Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov (letnik: 40, 1997)
  Turridae (Neogastropoda) iz srednjemiocenskih badenijskih plasti Slovenije (letnik: 40, 1997)
  Granites of Straža and their sedimentary roof (SW Serbia) (letnik: 40, 1997)
  Conodonten-Stratigraphie der Obertrias von Slowenien : Ergebnisse eigener Untersuchungen (letnik: 40, 1997)
  The occurrence of Salpingoporella milovanovici Radoičić (Dasycladales) in the Cenomanian of south Apennines and Dinarides (letnik: 40, 1997)
  Zn-rich pyroxenes from the ore occurrences in the mixed series in the upper part of the Babuna River, Macedonia (letnik: 40, 1997)
  V spomin Francu Droveniku (letnik: 40, 1997)
  Two new petalodont teeth (Chondrichthyes, Upper Carboniferous) from the Karavanke Mountains, Slovenia (letnik: 40, 1997)
  Structure of Mt. Blegoš between the Inner and the Outer Dinarides (letnik: 40, 1997)
  Paleomagnetic, tectonic and stratigraphic correlation of Tertiary formations in Slovenia and Hungary along the Periadriatic and Mid- Hungarian tectonic zone : (preliminary communication) (letnik: 40, 1997)
  Biostratigraphy of shallow marine Jurassic beds in southeastern Slovenia (letnik: 40, 1997)
  Zeolites in the Smrekovec volcaniclastic rocks, northern Slovenia (letnik: 40, 1997)
  Mineral- und Thermalwässer by Gert Michel : [recenzija knjige] (letnik: 40, 1997)
  V spomin dr. Borisu Bercetu (letnik: 40, 1997)
  Primer uporabe naravnega kamna na objektih Eda Mihevca (letnik: 40, 1997)
  Epigondolella pseudodiebeli (Kozur, 1972) (Conodonta) aus den oberen Amphiclinen - Schichten oberhalb Poče, Westslowenien (letnik: 40, 1997)
 38. 1998
   28

  letnik: 41 (1998)
  Ladinijske karbonatne in piroklastične kamnine med Jagrščami in Želinom (letnik: 41, 1998)
  Contribution to the macrotectonic subdivision of the border region between Southern Alps and External Dinarides (letnik: 41, 1998)
  Skrilav glinovec ali glinasti skrilavec? (letnik: 41, 1998)
  Structural meaning of the Sava folds (letnik: 41, 1998)
  Spodnjetriasne plasti pri Tehovcu (Polhograjsko hribovje) (letnik: 41, 1998)
  Klasifikacija satelitskih posnetkov z metodami umetne inteligence (letnik: 41, 1998)
  V spomin Željku Vidicu (letnik: 41, 1998)
  The Permian - Triassic boundary in the Karavanke Mountains (Slovenia) : stable isotope variations in the boundary carbonate rocks of the Košutnik Creek and Brsnina section (letnik: 41, 1998)
  Cirkon v grödenskem peščenjaku z območja Žirovskega vrha in Sovodnja (letnik: 41, 1998)
  Porušitve naravnega ravnotežja v hribinah ob potresu v Posočju 12. aprila 1998in Evropska makroseizmična lestvica (EMS-98) (letnik: 41, 1998)
  Geološki zavod Slovenije (letnik: 41, 1998)
  Lower Jurassic dolomite - limestone succession with coal in the Kočevski Rog and correlation with neighbouring areas (southeastern Slovenia) (letnik: 41, 1998)
  Prohić, E., Geokemija - predstavitev nove knjige (letnik: 41, 1998)
  Kitovo vretence iz miocenskih plasti v Turju blizu Dola pri Hrastniku (letnik: 41, 1998)
  Geochemical soil survey at Jesenice area, Slovenia (letnik: 41, 1998)
  Uporaba daljinskega zaznavanja - satelitskih posnetkov v inženirski geologiji (območje Črnega Kala) (letnik: 41, 1998)
  The classical Pb-Zn deposits of the Eastern Alps (Austria / Slovenia) revisited : MVT deposits resulting from gravity driven fluid flow in the Alpine realm (letnik: 41, 1998)
  Vunduški peščenjak namesto ptujskogorski peščenjak - zahodne Haloze (letnik: 41, 1998)
  Nova najdba mastodontovega zoba iz bližnje okolice Ptuja (letnik: 41, 1998)
  V spomin Renatu Verbovšku (letnik: 41, 1998)
  Uporaba recentnih poplavnih sedimentov v geokemičnem kartiranju Slovenije (letnik: 41, 1998)
  V spomin Dušanu Novaku (letnik: 41, 1998)
  Izotopske raziskave podzemne vode Ljubljanskega polja (letnik: 41, 1998)
  Clypeaster scillae Desmoulins, 1837 iz miocenskih plasti pri Podgračenem (letnik: 41, 1998)
  South China Karst, I. (letnik: 41, 1998)
  Pliocenski vodonosniki - pomemben vir neoporečne pitne vode za ptujsko - ormoško regijo (letnik: 41, 1998)
  Volcanoclastic rocks in borehole Tdp-1/84 Trobni Dol, Eastern Slovenia (letnik: 41, 1998)
 39. 1999
   16

 40. 2000
   25

  Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline (številka: 1, 2000)
  Vpliv litologije in antropogenih dejavnosti na porazdelitev kemičnih prvin v bivalnem prahu Slovenije (številka: 1, 2000)
  Accretionary lapilli in Pliocene volcaniclastics from Grad, northeastern Slovenia (številka: 1, 2000)
  Moissanit - črni diamant - izzivi za gemologe v tretjem tisočletju? (številka: 1, 2000)
  Brotia (Tinnyea) escheri (Brongniart) iz miocenskih plasti pri Tunjicah (številka: 1, 2000)
  The Paleocene-Eocene boundary in a flysch sequence from Goriška Brda (Western Slovenia) (številka: 1, 2000)
  Magmatic rocks of the Karavanke Granitic Massif, Slovenia (številka: 1, 2000)
  Ce anomaly at the Permian-Triassic boundary in the Idrijca valley as evidence of changing redox conditions at the P/Tr transition in the western Tethys (Slovenia) (številka: 1, 2000)
  Briefe von Freiherr Sigmund Zois mineralogischen Inhalts aus den Jahren 1778-1793 (številka: 1, 2000)
  V spomin profesorju Cirilu Šlebingerju (številka: 1, 2000)
  Chemical composition as a criterion in identifying tourmalines from the Ravne pegmatite and surrounding metapelites, Slovenia (številka: 1, 2000)
  Mehka logika in njena uporaba v geologiji (številka: 1, 2000)
  V spomin Marijanu Marinu (številka: 1, 2000)
  O Zlatenski plošči sensu Kossmat, 1913, Slatenskem pokrovu sensu Buser, 1986, Slatenskem narivu sensu Jurkovšek, 1987 in Triglavskem pokrovu sensu Ramovš, 1985 (številka: 1, 2000)
  Seizmogeološki in geotehnični pogoji gradnje v zgornjem Posočju (številka: 1, 2000)
  Biometrical analysis of three species of the genus Lapeirouseia from the Campanian-Maastrichtian of Stranice (North-East Slovenia) (številka: 2, 2000)
  Geokemične lastnosti tal, poplavnega sedimenta ter stanovanjskega in podstrešnega prahu na območju Mežice (številka: 2, 2000)
  Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin (številka: 2, 2000)
  Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije (številka: 2, 2000)
  New access to old electrical log interpretation in oil and gas wells (številka: 2, 2000)
  Stratigraphic succesion of the Upper Cretaceous fish assemblages of Kras (Slovenia) (številka: 2, 2000)
  Upper Pliocene alkali basalt at Grad, northeastern Slovenia (številka: 2, 2000)
  Oligocene tuffs at Domžale, the Ljubljana basin, Slovenia (številka: 2, 2000)
  Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi (številka: 2, 2000)
  Podbukovška formacija, osrednja Slovenija (številka: 2, 2000)
 41. 2001
   29

  Velike krasatele (Crassatellidae, Bivalvia) iz oligocenskih plasti pri Poljšici (številka: 1, 2001)
  Standardiziranje postopka digitalne kartografije tematskih geoloških kart in priprave za tisk (številka: 1, 2001)
  Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2001)
  Mercury in soil and attic dust as a reflection of Idrija mining and mineralization (Slovenia) (številka: 1, 2001)
  Zeolite reactions in the Smrekovec volcanics, Northern Slovenia (številka: 1, 2001)
  Cypraea v miocenskem brioidu iz okolice Mlinš pri Izlakah (številka: 1, 2001)
  O pomenu Marijareškega preloma (številka: 1, 2001)
  Predlog slovenskega izrazoslovja pobočnih premikanj - pobočnega transporta (številka: 1, 2001)
  V spomin Jožetu Škerlju (številka: 1, 2001)
  Paleocene beds of the Liburnia Formation in Čebulovica (Slovenia, NW Adriatic-Dinaric platform) (številka: 1, 2001)
  O stabilnosti karbonskega glinastega skrilavca ob avtocesti Ljubljana-Celje s petrografskega stališča (številka: 1, 2001)
  Preloženi rudisti v paleocenskem flišu pri Anhovem (številka: 1, 2001)
  Lipoldovo geološko raziskovanje in njegove rokopisne karte slovenskega ozemlja (številka: 1, 2001)
  Pliocene clastic sediments in Western Goričko, Northeastern Slovenia (številka: 1, 2001)
  The earthquake of 12 April 1998 in the Krn Mountains (Upper Soča Valley, Slovenia) and its seismotectonic characteristics (številka: 1, 2001)
  Carnian Foraminifera from the Kucler quarry at Lesno Brdo (Slovenia) (številka: 2, 2001)
  Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Celja (številka: 2, 2001)
  Skitijske plasti Toškega Čela (številka: 2, 2001)
  Paleozojski skladi na območju Lenarta nad Lušo (številka: 2, 2001)
  Uranonosna struktura Valentin-Javorje (številka: 2, 2001)
  Potassium feldspars in the Smrekovec volcaniclastic rocks - a byproduct of the reaction from laumontite to analcime (številka: 2, 2001)
  V spomin dr. Peru Mioču (številka: 2, 2001)
  Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah (številka: 2, 2001)
  Srpenica seismites - indicators of paleoseismicity in the Upper Soča valley, NW Slovenia (številka: 2, 2001)
  Pterophyllum (Cycadopsida) from Carnian beds in Poljane valley (Slovenia) (številka: 2, 2001)
  Grödenska formacija na območju Radeč (številka: 2, 2001)
  Karbonski konodonti iz apnenčevega prodnika v spodnjepermijskem kremenovem konglomeratu pri Lenartu nad Lušo (številka: 2, 2001)
  Organic carbon isotope variability across the P/Tr boundary in the Idrijca Valley section (Slovenia) (številka: 2, 2001)
  Upper Triassic flora from "Raibl beds" of Julian Alps (Italy) and Karavanke Mts. (Slovenia) (številka: 2, 2001)
 42. 2002
   73

  Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov posameznih občin v Republiki Sloveniji za področje rudarstva - mineralne surovine (številka: 1, 2002)
  Bournonia excavata (d´Orbigny) from the campanian-maastrichtian of Stranice (north-east of Slovenia) (številka: 1, 2002)
  Matematični model kot pomoč pri oceni obsega mlajšepleistocenskega dolinskega ledenika v Zgornjem Posočju (številka: 1, 2002)
  Karbonatne kamnine Pece (številka: 1, 2002)
  Stratigraphic structure of the B1 tertiary tectonostratigraphic unit in eastern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže (številka: 1, 2002)
  Primerjava julskih in tuvalskih plasti v dveh profilih na območju osrednjih Posavskih gub (številka: 1, 2002)
  Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem (številka: 1, 2002)
  Dacitic glassy lava flow from Trlično at Rogatec, eastern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Predhodna objava rezultatov strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istre (številka: 1, 2002)
  Nova najdba rakovice Harpactoxanthopsis quadrilobata (desmarest) v eocenskem flišu pri Gračišću blizu Pazina v Istri (Hrvaška) (številka: 1, 2002)
  Miocene to quaternary deformation, stratigraphy and paleogeography in northeastern Slovenia and southwestern Hungary (številka: 1, 2002)
  Development of a Lithocodium (syn. Bacinella irregularis)-reef-mound (številka: 1, 2002)
  Barit iz Zgornje Idrijce (številka: 1, 2002)
  Pomen milonitov in filonitov Pohorja in Kobanskega (številka: 1, 2002)
  Nekaj razvojev zgornjepermskih plasti zahodno od Škofje Loke (številka: 1, 2002)
  Grödenska formacija v okolici Škofje Loke (številka: 1, 2002)
  Shallow intrusive volcanic rocks on Mt. Raduha, Savinja-Kamnik Alps, northern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena grödenske formacije na območju Žirovskega vrha (številka: 1, 2002)
  Chemical composition of a Pliocene large mammal (mastodont ?) bone fragment from alluvial deposits at Grad, northeastern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Geološke raziskave glinišča in preiskave kakovosti glin iz okolice Pragerskega (številka: 2, 2002)
  Veliki kraški izviri v zgornjem Posočju (številka: 2, 2002)
  Hidrogeologija Olševe (številka: 2, 2002)
  Srednjemiocenske kamnine severnega pobočja Gorjancev med Čatežem in Kostanjevico (številka: 2, 2002)
  Geotermična slika Slovenije - razširjena baza podatkov in izboljšane geotermične karte (številka: 2, 2002)
  Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode (številka: 2, 2002)
  Characterization of sediments from Voglajna and Savinja rivers - preliminary results (številka: 2, 2002)
  Stratigrafski razvoj julske in tuvalske podstopnje na območju Oslice pri Muljavi (številka: 2, 2002)
  Končna sanacija plazu Slano blato nad Lokavcem pri Ajdovščini (številka: 2, 2002)
  Groundwater and road network interactions - case study from Slovenia (številka: 2, 2002)
  Izotopska sestava sedimentiranega organskega ogljika in dušika kot indikator trofičnega razvoja visokogorskih jezer v Julijskih Alpah (številka: 2, 2002)
  Vloga nezasičene cone v procesu napajanja kraškega vodonosnika (številka: 2, 2002)
  Interpretacija izvora podzemnih vod v premogovniku Velenje na osnovi izotopske sestave kisika (številka: 2, 2002)
  Vrednotenje ozemlja Slovenije za odlaganje radioaktivnih odpadkov z vidika geologije (številka: 2, 2002)
  Relacijska podatkovna zbirka terenskih geoloških opazovanj (številka: 2, 2002)
  Varstvo geoloških naravnih vrednot v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Metamorfne kamnine v globokih vrtinah pri Mariboru (številka: 2, 2002)
  Masna bilanca težkih kovin na območju Celja (številka: 2, 2002)
  Primerjava materialnih lastnosti drobirskih tokov iz plazov Stože, Slano blato in Strug (številka: 2, 2002)
  Vpliv ljubljanskega odlagališča komunalnih odpadkov "Barje" na podzemno vodo (številka: 2, 2002)
  Geološki pogoji nastanka Potočke zijalke (številka: 2, 2002)
  Korelacija parametrov, vhodnih in izhodnih podatkov pri laboratorijskem procesu žganja cementnega klinkerja (številka: 2, 2002)
  Nove časovne in genetske opredelitve nekaterih mlajšekvartarnih sedimentov in kamnin v Bovški kotlini in njeni bližnji okolici (številka: 2, 2002)
  Hidrogeološke značilnosti termalnega vira Rimske Toplice (številka: 2, 2002)
  Organic matter maturation vs clay mineralogy (številka: 2, 2002)
  Makrofavna karnijskih plasti mežiškega prostora (številka: 2, 2002)
  Distribution of metals and trace elements in sediments of three Alpine lakes (številka: 2, 2002)
  Izbor nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo za prostorske plane - primer uporabnosti geologije (številka: 2, 2002)
  Geološka spremljava izgradnje predora Stanjevci (številka: 2, 2002)
  Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni - primer lizimetra v Selniški dobravi (številka: 2, 2002)
  Rastlinski fosili v karbonskih plasteh na trasi avtoceste pri Bizoviku (številka: 2, 2002)
  Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki" (številka: 2, 2002)
  Geološka karta Slovenije 1:250.000 (številka: 2, 2002)
  Fosilni ostanki jamske živali Marifugia cavatica v brezstropi jami v kamnolomu Črnotiče v zahodni Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Razmišljanja o slovenskih geoloških poteh (številka: 2, 2002)
  Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic (številka: 2, 2002)
  Recent hydrogeologic study of the Vis island (številka: 2, 2002)
  Izotopske raziskave vodnih virov Ljubljanskega barja (številka: 2, 2002)
  Ocena emisij živega srebra v slovensko okolje v letu 2001 (številka: 2, 2002)
  Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji (številka: 2, 2002)
  Obmejni vodonosniki med Slovenijo in Hrvaško - območje med Kvarnerskim in Tržaškim zalivom (številka: 2, 2002)
  Tektonski stik med paleozojskimi in triasnimi kamninami pod Podolševo (številka: 2, 2002)
  Vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov (analiza prekrivanja) (številka: 2, 2002)
  Izračun stabilnosti nekaterih objektov rudnika urana Žirovski vrh (številka: 2, 2002)
  Ocena naravne ranljivosti vodonosnika v zaledju izvira Rižane po metodi SINTACS (številka: 2, 2002)
  Velike miliolide zgornje krede in paleogena skozi prostor in čas (številka: 2, 2002)
  The influence of geology on elevated radon concentrations in Slovenian schools and kindergartens (številka: 2, 2002)
  Geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave plazu Slano blato (številka: 2, 2002)
  Vloga mineralogije v mehaniki zemljin (številka: 2, 2002)
  Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu na Idrijskem (številka: 2, 2002)
  Geološka karta v GIS okolju (številka: 2, 2002)
  Vpliv rudarjenja in metalurške dejavnosti na kemično sestavo tal in podstrešnega prahu v Mežiški dolini (številka: 2, 2002)
  Naravovarstveno ovrednotenja! nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije (številka: 2, 2002)
 43. 2003
   27

  Elazmobranhij Cretolamna appendiculata v zgornjekrednih - gosauskih plasteh pri Stranicah (številka: 1, 2003)
  Prva najdba rakovice rodu Ctenocheles (Decapoda) v oligocenskih plasteh Slovenije (številka: 1, 2003)
  Stopniški konglomerati (številka: 1, 2003)
  Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Sredniško grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija (številka: 1, 2003)
  Zadnje rudarsko-geološke raziskave in razlogi za zapiranje rudnika Laško (številka: 1, 2003)
  Mehanizmi plazenja nad Kosečem v občini Kobarid in s tem povezani sanacijski ukrepi (številka: 1, 2003)
  Geochemistry of upper pliocene silty and sandy sediments from the well Mt-7, Moravci Spa, North-Eastern Slovenia (številka: 1, 2003)
  Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Dinosaur footprints in the Upper Turonian-Coniacian limestone in the Krnica Bay (NE Istria, Croatia) (številka: 1, 2003)
  Stability analysis of underground openings for extraction of natural stone (številka: 1, 2003)
  Vpliv delujočih in opuščenih rudnikov kovin in topilniških obratov na okolje v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Raziskave litosfere jugovzhodnih Alp s 3D refrakcijsko seizmiko (projekt ALP 2002) - meritve v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Organic geochemical records of hydrothermal alteration at Idrija mercury deposit, Slovenia (številka: 1, 2003)
  Lithostratigraphic column between Nevesinje and Ljubinje including highlights of the karst area characteristics (Southeastern Bosnia & Herzegovina) (številka: 1, 2003)
  Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani (številka: 1, 2003)
  Chemical composition of Kiscellian silty sediment (sivica) from the Trobni Dol area, Eastern Slovenia (številka: 1, 2003)
  Zgornjebadenijska diatomejska paleoekologija zahodnega dela Centralne Paratetide (številka: 2, 2003)
  Mehanske lastnosti vezljivih zemljin v odvisnosti od količine vode in mineralne sestave (številka: 2, 2003)
  Hidrogeološke razmere v napajalnem zaledju izvirov Kroparice pod Jelovico (številka: 2, 2003)
  O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše (številka: 2, 2003)
  Primerjava določitve vsebnosti kemičnih prvin v tleh in podstrešnem prahu po pripravi z različnima kislinskima postopkoma (številka: 2, 2003)
  Nummulitins from flysch in surroundings of Ilirska Bistrica, southwest Slovenia (številka: 2, 2003)
  "Kranjska rakovica" iz srednjemiocenskih - badenijskih skladov kamnoloma Lipovica nad Brišami (številka: 2, 2003)
  Geološke raziskave nahajališč litotamnijskega apnenca na območju med Breznim in Savinjo (številka: 2, 2003)
  Triassic beds in the basement of the Adriatic-Dinaric carbonate platform of Mt. Svilaja (Croatia) (številka: 2, 2003)
  Heavy metals in the sediment of Sava River, Slovenia (številka: 2, 2003)
  Digital map databases (številka: 2, 2003)
 44. 2004
   29

  Atributni podatkovni model nacionalne baze hidrogeoloških podatkov za opredelitev teles podzemne vode Republike Slovenije (številka: 1, 2004)
  Sanacija kamnoloma Podsmreka po načelu zaprtega ekološkotehnološkega kroga pridobivanja rudnin - perspektiva za prihodnje (številka: 1, 2004)
  Prostorninska masa in faktorji raztresenosti posameznih vrst nekovinskih mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Important features of sustainable aggregate resource management (številka: 1, 2004)
  V spomin Petru Grašku (številka: 1, 2004)
  Nekaj zanimivosti o numulitinah iz Vipolž 2 v Brdih (številka: 1, 2004)
  Drenažni sistem zgornje nezasičene cone kraškega vodonosnika - primer zaledja izvira Hubelj (številka: 1, 2004)
  Površine raziskovalnih, pridobivalnih in potencialnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Rudist and foraminifer assemblages in the Santonian-Campanian sequence of Nanos Mountain (Western Slovenia) (številka: 1, 2004)
  V spomin Francu Šumiju (številka: 1, 2004)
  Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode (številka: 1, 2004)
  Lophoranina marestiana iz srednjeeocenskih flišnih plasti pri Gračišću v Istri (številka: 1, 2004)
  In memoriam Ivanu Mlakarju (številka: 1, 2004)
  Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane (številka: 1, 2004)
  Model stopnje ogroženosti plazov na osnovi multivariatne analize (številka: 2, 2004)
  Podor v južni steni Punta Thurwieser (Italija) 18. septembra 2004 (številka: 2, 2004)
  V spomin prof. dr. Eriku Flüglu (številka: 2, 2004)
  Potres 12.julija 2004 v zgornjem Posočju - preliminarne geološke in seizmološke značilnosti (številka: 2, 2004)
  V spomin Milanu Živanoviću (številka: 2, 2004)
  Oligocenska morska žaga z Brega pri Čepljah (številka: 2, 2004)
  Školjke in kristali kremena v miocenskih klastitih pri Dobrini v Halozah (številka: 2, 2004)
  Raziskave glin za proizvodnjo poroznih opečnih izdelkov na območju Bomčevega Brega na Goričkem (številka: 2, 2004)
  Subrecentni premiki na Orlah (številka: 2, 2004)
  The Buzet thrust fault in Istria and overturned carbonate megabeds in the eocene flysch of the Dragonja valley (Slovenia) (številka: 2, 2004)
  Prečkanja cest preko vodovarstvenih območij (številka: 2, 2004)
  Digitalne podatkovne zbirke pokrovnosti/rabe tal Slovenije (številka: 2, 2004)
  Pregled nekaterih onesnaženih lokacij zaradi nekdanjega rudarjenja in metalurških dejavnosti v Sloveniji (številka: 2, 2004)
  Problematika "cordevolskih" apnencev in dolomitov v slovenskih Južnih Alpah (številka: 2, 2004)
  Biostratigrafija zgornjekrednih pelagičnih apnencev okolice Bovca v Julijskih Alpah (številka: 2, 2004)
 45. 2005
   28

  Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (severovzhodna Bosna) (številka: 1, 2005)
  Stable isotope geochemistry of different lithotypes of the Velenje lignite (Slovenia) (številka: 1, 2005)
  Določitev rabe tal s klasifikacijo satelitske podobe za namene hidrološkega modeliranja na območju zaledja izvira Rižane (številka: 1, 2005)
  Koliko živega srebra je akumulirano v poplavnih sedimentih reke Idrijce? (številka: 1, 2005)
  Popravek vrstnega imena terciarnega sesalca iz Motnika v Sloveniji (številka: 1, 2005)
  RHDM postopek analize potencialne ogroženosti zaradi odlomne nevarnosti (številka: 1, 2005)
  Strukturni model predterciarne podlage Krške kotline (številka: 1, 2005)
  Vpliv rudnika in topilnice živega srebra Sv. Ana - Podljubelj na porazdelitev kemičnih prvin v tleh (številka: 1, 2005)
  Prispevek k numulitski favni iz prodnikov pri Stranicah (številka: 1, 2005)
  Statistics of the Geological Map of Slovenia at scale 1: 250.000 (številka: 1, 2005)
  Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka (številka: 1, 2005)
  Ocena ranljivosti vodonosnika s SINTACS modelom v GIS okolju (številka: 1, 2005)
  Sodno izvedenska mnenja s področja mineralnih surovin (številka: 1, 2005)
  Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi (številka: 1, 2005)
  Regional, national and continental minerals indicators projects (številka: 1, 2005)
  The use of natural tracers in the study of the unsaturated zone of a karst aquifer (številka: 1, 2005)
  Badenian discoasters from the section in Lenart (Northeast Slovenia, Central Paratethys) (številka: 2, 2005)
  Panonijski mehkužci iz okolice Čanja pri Sevnici (številka: 2, 2005)
  Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas - primer občine Bovec (številka: 2, 2005)
  Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja (številka: 2, 2005)
  Optimizacija organizacije in dostopanja do osnovnih prostorskih podatkov (številka: 2, 2005)
  Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  Študij vpliva podnebnih sprememb na vodni režim zadrževalnika Vogršček (številka: 2, 2005)
  Ocena nevarnosti padajočega kamenja za odsek regionalne ceste v dolini Trente (številka: 2, 2005)
  Strukturne posebnosti severne Istre (številka: 2, 2005)
  Albian - Cenomanian resedimented limestone in the lower flyschoid formation of the mt. Mrzli Vrh area (Tolmin region, NW Slovenia) (številka: 2, 2005)
  Arsenic in the environment (številka: 2, 2005)
  Ocena možnosti zajema podzemne vode z uporabo MIKE SHE programskega orodja za hidrogeološko modeliranje - primer SelniŠka Dobrava (številka: 2, 2005)
 46. 2006
   31

  Spodnjeeocenski numuliti iz Trnovega pri Ilirski Bistrici (številka: 1, 2006)
  Application of a perialpine landslide susceptibility model in the Alpine region (Slovenia) (številka: 1, 2006)
  Dacite - siltstone peperite from Trlično at Rogatec, Eastern Slovenia (številka: 1, 2006)
  Vloga reke Soče pri vnosu živosrebrovih spojin v Tržaški zaliv (številka: 1, 2006)
  Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije (številka: 1, 2006)
  Izotopske raziskave na območju vodnega telesa Pivovarne Union (številka: 1, 2006)
  Influence of ironworks on distribution of chemical elements in Bosnia and Herzegovina and Slovenia (številka: 1, 2006)
  Ali smo ogroženi kadar tvegamo? Pojmi in izrazje teorije tveganj zaradi naravnih nesreč, geološko pogojenih nevarnosti (številka: 1, 2006)
  The effect of policy choices on mineral availability (številka: 1, 2006)
  Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije (številka: 1, 2006)
  Oligocenski morski datelj iz potoka Plaznica pri Poljšici (številka: 1, 2006)
  Novi najdbi polža rodu velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri (številka: 1, 2006)
  Izotopske značilnosti lupin školjke Mytilus galloprovincialis z vzhodne Jadranske obale (številka: 1, 2006)
  Late Eocene benthic foraminiferal fauna from clastic sequence of the Socka - Dobrna area and its chronostratigraphic importance (Slovenia) (številka: 1, 2006)
  Geologija (številka: 1, 2006)
  Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia (številka: 2, 2006)
  Uporaba stabilnih izotopov za študij toka podzemne vode v nezasičeni coni prodnega vodonosnika Selniške Dobrave (številka: 2, 2006)
  Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Resedimented limestones in Middle and Upper Jurassic succession of the Slovenian Basin (številka: 2, 2006)
  Motion of rock masses on slopes (številka: 2, 2006)
  Vpliv strukture glin na njihove mehanske lastnosti (številka: 2, 2006)
  Kamen v Kostelu živi - geologija v šoli v naravi (številka: 2, 2006)
  Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice v zahodni Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Reasons for elevated radon levels inside the building in Divača (številka: 2, 2006)
  Landslide susceptibility map of Slovenia at scale 1:250.000 (številka: 2, 2006)
  Težke kovine v vodotokih zaledja Ljubljanice (številka: 2, 2006)
  Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92 (številka: 2, 2006)
  Teksturno-strukturne lastnosti glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test (številka: 2, 2006)
  Usolka section (southern Urals, Russia) (številka: 2, 2006)
  The origin of volcanic rock fragments in upper pliocene grad member of the Mura formation, North-Eastern Slovenia (številka: 2, 2006)
 47. 2007
   39

  številka: 1 (2007)
  Vpliv mehanskih lastnosti kamnine na odboj kamnitega kosa (številka: 1, 2007)
  Onesnaženost tal v okolici Litije kot posledica rudarskih in metalurških dejavnosti ter naravnih danosti (številka: 1, 2007)
  Kraški rob (številka: 1, 2007)
  Klasifikacija in količina rudarskih odpadkov nekovinskih kopov v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Zgornjekarbonska flora Grajskega hriba v Ljubljani (številka: 1, 2007)
  Vzroki in mehanizem zemeljskega plazenja na Rebrnicah v Vipavski dolini (številka: 1, 2007)
  Pripombe k članku "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" avtorja A. Lapanja, (Geologija 49/2, 2006) (številka: 1, 2007)
  Monitoring of micro-deformations along Idrija and Raša faults in W Slovenia (številka: 1, 2007)
  The origin of organic matter in holocene sediments in the bay of Koper (Gulf of Trieste, nothern Adriatic sea) (številka: 1, 2007)
  Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" (Geologija 49/2, 2006) (številka: 1, 2007)
  Triasni konodonti Slovenskega bazena (številka: 1, 2007)
  PSInSAR and DInSAR methodology comparison and their applicability in the field of surface deformations (številka: 1, 2007)
  Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo (številka: 1, 2007)
  Hydrogeochemical characteristics of the river Sava watershed in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Raziskave vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal in ranljivosti objektov z mikrotremorji (številka: 1, 2007)
  Porazdelitev slednih prvin v treh kraških talnih profilih v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Rheological investigation for the landslide Slano Blato near Ajdovščina (Slovenia) (številka: 1, 2007)
  Slovenian national Landslide dataBase (številka: 2, 2007)
  Subsidence rate of Ljubljansko barje in holocene (številka: 2, 2007)
  Porazdelitev in izvor nitratov v podzemni vodi Ljubljanskega polja (številka: 2, 2007)
  H/C versus O/C atomic ratio characterization of selected coals in Slovenia (številka: 2, 2007)
  Zgornjekarbonski spiriferidni brahiopodi Karavank (številka: 2, 2007)
  Ocena dinamike prenikajoče vode skozi vadozno cono Postojnske jame na osnovi izotopskih značilnosti (številka: 2, 2007)
  Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con (številka: 2, 2007)
  Most abundant middle miocene rotaliinas (suborder rotaliina, foraminifera) of Kozjansko (Eastern Slovenia) (številka: 2, 2007)
  Komentar o prispevku "Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" (številka: 2, 2007)
  Po kvartarju --- kvartar (številka: 2, 2007)
  Izkoriščanje mineralnih surovin in ohranitev naravne dediščine v Sloveniji (številka: 2, 2007)
  Depositional environment of upper carboniferous - lower permian beds in the Karavanke mountains (Southern Alps, Slovenia) (številka: 2, 2007)
  Zob antrakoterija iz oligocenskih (egerijskih) skladov premogovnika Senovo (številka: 2, 2007)
  Cestni predor Golo rebro skozi Labotsko prelomno cono (številka: 2, 2007)
  Strukturne razmere v coni Savskega preloma na območju Zahodnih Karavank (številka: 2, 2007)
  Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Litije (številka: 2, 2007)
  Ocena koeficientov vodoprepustnosti zasičenih glin na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti (številka: 2, 2007)
  Pomen inženirske geologije pri načrtovanju in gradnji zahtevnih objektov v urbanih okoljih (številka: 2, 2007)
  Eocenski morski ježki iz najdišča Plače pri Ajdovščini (številka: 2, 2007)
  Vsebnosti svinca in drugih težkih kovin v sedimentih na območju Mežiške doline (številka: 2, 2007)
 48. 2008
   29

  številka: 2 (2008)
  Hydrogeochemical characteristics of the river Idrijca (Slovenija) (številka: 1, 2008)
  Bogdan Jurkovšek 2008: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25.000 (številka: 1, 2008)
  Hidrokemijske in izotopske raziskave podzemne vode na Sorškem polju (številka: 1, 2008)
  Renato Vidrih 2008: Potresna dejavnost zgornjega Posočja (številka: 1, 2008)
  Hidrogeologija Gradišnice in Gašpinove jame v kraškem vodonosniku med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice (številka: 1, 2008)
  Umikanje skalnih pobočij na erozijskih žariščih v slovenski Istri (številka: 1, 2008)
  Uporaba konfokalne laserske mikroskopije za ugotavljanje poroznosti naravnega kamna na primeru kalcitnega marmorja (številka: 1, 2008)
  Vipavski prelom (številka: 1, 2008)
  Potresa 12. aprila 1998 in 12. julija 2004 v Krnskem pogorju - časovna porazdelitev popotresov ter odnos med magnitudo in pogostostjo popotresov (številka: 1, 2008)
  Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Triassic and Jurassic beds in Krim Mountain area (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Študij toka podzemne vode v nezasičeni coni z metodo izotopske razdružitve hidrogramov (številka: 1, 2008)
  C and N elemental and stable isotopic signatures in sedimentary organic matter from lake Pamvotis (Greece) and lake Bohinj (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče (številka: 1, 2008)
  Serpulidni črv Rotularia spirulaea iz eocenskih plasti pri Gračišću v Istri, Hrvaška (številka: 2, 2008)
  Vršaj Koroška Bela - rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov (številka: 2, 2008)
  Principles of the tectonic subdivision of Slovenia (številka: 2, 2008)
  Isotopic composition of precipitation in Ljubljana (Slovenia) (številka: 2, 2008)
  Koeficienti prepustnosti razpok in matriksa v slovenskih karbonatnih vodonosnikih (številka: 2, 2008)
  Marko Komac in Mihael Ribičič 2008: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji 1: 250.000 ... (številka: 2, 2008)
  Zgodovina hidrogeologije (številka: 2, 2008)
  Paleogeografske rudistne podprovince Tetide v zgornji kredi v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Pobočni masni premiki na satelitskih posnetkih SPOT (številka: 2, 2008)
  Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli (številka: 2, 2008)
  Lower oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta) assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia) (številka: 2, 2008)
  Strukturni pogled na plaz Slano blato (številka: 2, 2008)
  Karnijski boksitni horizont na Kopitovem griču pri Borovnici - ali je v njegovi talnini "pozabljena" stratigrafska vrzel? (številka: 2, 2008)
  Možnost zajema pitne vode za potrebe mesta Ljubljana z drenažnim rovom na območju Krima (številka: 2, 2008)
 49. 2009
   26

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  Which monetary values for the quality of our environment? (številka: 1, 2009)
  Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice (številka: 1, 2009)
  Tla na zgornjetriasnih karbonatnih kamninah Zahodnih karavank in visokih planot Julijskih Alp (številka: 1, 2009)
  Mohorje Formation, southern Slovenia (številka: 1, 2009)
  Volcanic succession of the Borovnik member (Mohorje formation), Bloke plateau area, central Slovenia (številka: 1, 2009)
  Vloga javnega instituta geološkega zavoda pri preprečevanju geohazardov in zmanjševanju njihovih posledic (številka: 1, 2009)
  Hidrogeologija Vetrovne jame v vodonosniku severno od Planinskega polja (številka: 1, 2009)
  Navtilid iz srednjeeocenskih plasti pri Grdoselu v Istri na Hrvaškem (številka: 1, 2009)
  Pregled sledenja voda z umetnimi sledili na kraških območjih v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Geologija avtocestnega predora Pletovarje (številka: 1, 2009)
  Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1: 250.000 (številka: 1, 2009)
  Preliminary results of detailed geochemical study of mercury at the ancient ore roasting site Pšenk (Idrija area, Slovenia) (številka: 1, 2009)
  Application of SEM/EDS to environmental geochemistry of heavy metals (številka: 1, 2009)
  Pseudopolyconites slovenicus n.sp. resedimented to paleocene flysch breccia ofthe Soča river valley (Slovenia) (številka: 1, 2009)
  The use of SEM/EDS method in mineralogical analysis of ordinary chondritic meteorite (številka: 2, 2009)
  Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja (številka: 2, 2009)
  Unevenly spaced time series analysis: case study using calcimetry data from BV-1 and BV-2 boreholes in Ljubljansko barje (central Slovenia) (številka: 2, 2009)
  Mineralogical and geochemical characteristics of uranium-rich fluorite in El-Missikat mineralized granite, Central Eastern Desert, Egypt (številka: 2, 2009)
  Erozija tal v slovenski Istri (številka: 2, 2009)
  Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike (številka: 2, 2009)
  Miocenske mitilide iz okolice Stolnika v Tunjiškem gričevju (številka: 2, 2009)
  Spodnje jurske plasti v Preserju pri Borovnici (številka: 2, 2009)
  Skutele iz miocenskih skladov Slovenije (številka: 2, 2009)
  Integrated approach to delineation of drinking water protection zones (številka: 2, 2009)
 50. 2010
   27

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Davorin Preisinger, 2010: Rudniki ... (številka: 1, 2010)
  The bases for understanding of the NW Dinarides and Istria peninsula tectonics (številka: 1, 2010)
  Loforanine iz eocenskih plasti osrednje Istre (številka: 1, 2010)
  Geochemical characteristics of surface waters and groundwaters in the Velenje Basin, Slovenia (številka: 1, 2010)
  Woher stammt das Wort Leibach? (številka: 1, 2010)
  Garnet peridotites from Pohorje (številka: 1, 2010)
  Pohorje eclogites revisited (številka: 1, 2010)
  Geološka delavnica za osnovne šole (številka: 1, 2010)
  Trepça ore belt and Stan Terg mine - geological overview and interpretation, Kosovo (SE Europe) (številka: 1, 2010)
  V spomin akademiku prof. dr. Stanku Grafenauerju (številka: 2, 2010)
  Pojavi nestabilnosti terena na dolenjskem krasu (številka: 2, 2010)
  Skalni podori Stara gora pri Dvoru v občini Žužemberk (številka: 2, 2010)
  Prispevek k boljšemu prepoznavanju nabrekalnega potenciala v zemljinah in mehkih kamninah (številka: 2, 2010)
  V spomin mag. Bogoljubu Aničiću (številka: 2, 2010)
  V spomin dr. Renatu Vidrihu (številka: 2, 2010)
  Cyrtorhina globosa iz srednjeeocenskih plasti Ćopija v Istri, Hrvaška (številka: 2, 2010)
  Meteorite Jesenice (številka: 2, 2010)
  Contents and spatial distributions of chemical elements in soil at the ancient roasting site Pšenk (Idrija area, Slovenia) (številka: 2, 2010)
  Geološke značilnosti učnih poti na Ponikvi (številka: 2, 2010)
  Mineral chemistry of polymetallic mineralization associated with altered granite, Hangaliya area, South Eastern desert, Egypt (številka: 2, 2010)
  Determining the surface roughness coefficient by 3D scanner (številka: 2, 2010)
  Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Bogdan Jurkovšek, 2010: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1 : 25.000. Tolmač (številka: 2, 2010)
  Miloš Markič and Reinhard F. Sachsenhofer, 2010: The Velenje lignite - its petrology and genesis ... (številka: 2, 2010)
  4. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana, 25. 11. 2009 (številka: 2, 2010)
 51. 2011
   32

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 2 suplement (2011)
  Latest triassic conodonts of the Slovenian basin and some remarks on their evolution (številka: 1, 2011)
  Isotopic composition of precipitation in Portorož (Slovenia) (številka: 1, 2011)
  Ugotavljanje sedimentacijskih vrzeli v jamskih sedimentih - primer iz jame Divje babe I (Slovenija) (številka: 1, 2011)
  Jan Zalasiewicz, 2010: The planet in a pebble - A journey into Earth's deep history. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str. (številka: 1, 2011)
  Ronald T. Merrill, 2010: Our Magnetic Earth - The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str. (številka: 1, 2011)
  Badenian Pappinidae and Uvigerinidae from the south-western margin of the Pannonian basin (Eastern Slovenia) (številka: 1, 2011)
  Avgustu Čebulju v slovo (številka: 1, 2011)
  Clypeina teakolarae sp. nov., a dasycladalean alga from lower eocene of Rakitovec (Čičarija, Slovenia) (številka: 1, 2011)
  Characterisation of suspended matter in river systems (številka: 1, 2011)
  Premog v Murski formaciji (pontij) med Lendavo in Murskim Središćem ter v širšem prostoru SV Slovenije (številka: 1, 2011)
  Praktični napotki za ugotavljanje ponikalnih sposobnosti tal (številka: 1, 2011)
  V spomin prof. dr. Antonu Ramovšu (številka: 1, 2011)
  Uredniki / editors Mario Pleničar, Bojan Ogorelec & Matevž Novak, 2009: Geologija Slovenije ... (številka: 1, 2011)
  Devonian conodonts from the Foča-Prača paleozoic complex (Durmitor nappe, southeastern Bosnia and Herzegovina) (številka: 1, 2011)
  Seth Stein, 2010: Disaster deferred - how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New Zork: 282 p. (številka: 1, 2011)
  SEM/EDS analysis of soil and roasting vessels fragments from ancient mercury ore roasting sites at Idrija area (številka: 1, 2011)
  Geochemical investigation of Sasa tailings dam material and its influence on the Lake Kalimanci surficial sediments (Republic of Macedonia) - preliminary study (številka: 2, 2011)
  Bojan Ogorelec, 2011: Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije ... (številka: 2, 2011)
  Ivan Mlakar in Jože Čar, 2009: Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1 : 25.000 ... (številka: 2, 2011)
  Mineralogy and mineral chemistry of rare-metal pegmatites at Abu Rusheid granitic gneisses, South Eastern desert, Egypt (številka: 2, 2011)
  Stratigraphy of upper permian and lower triassic strata of the Žiri area (Slovenia) (številka: 2, 2011)
  Opredelitev domnevnega meteorita iz Trbovelj (številka: 2, 2011)
  Ilirskobistriški fosilni plaz - mesto na plazu (številka: 2, 2011)
  Izvor in pomen besede geologija (številka: 2, 2011)
  V spomin Francu Drobnetu (številka: 2, 2011)
  2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji, Neodgovorna odgovornost 25. 03. 2011 Ig in 26. 03. 2011 Idrija (številka: 1, 2011)
  Letna skupščina Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (številka: 1, 2011)
  Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011 (številka: 1, 2011)
  Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2010 (številka: 1, 2011)
 52. 2012
   22

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Dve leti raziskav meteorita Javorje (številka: 1, 2012)
  Rhaetian foraminiferal assemblage from the dachstein limestone of Mt. Begunjščica (Košuta unit, eastern Southern Alps) (številka: 1, 2012)
  Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah (številka: 1, 2012)
  V spomin Antonu Nosanu (številka: 1, 2012)
  Dokaz za norijsko-retijsko natezno tektoniko v Slovenskem bazenu (Južne Alpe) (številka: 1, 2012)
  Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju (številka: 1, 2012)
  Mineral chemistry of monazite-(Nd), xenotime-(Y), apatite, fluorite and zircon hosting in lamprophyre dyke in Abu Rusheid area, South Eastern desert, Egypt (številka: 1, 2012)
  Možnosti proizvodnje elektrike iz geotermalne energije v Sloveniji v naslednjem desetletju (številka: 1, 2012)
  A contribution to petrology of dark grey to black interbeds within upper permian and triassic carbonate rocks in the area between Ljubljana and Bloke, Central Slovenia (številka: 1, 2012)
  Uporaba različnih preiskovalnih metod tal za forenzični namen (številka: 1, 2012)
  Feromangan - izvrstna imitacija kovinskega meteorita (številka: 2, 2012)
  Pregled novih organskih onesnaževal v podzemni vodi v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Younger paleozoic, mesozoic and tertiary oolitic and oncolitic beds in Slovenia - an overview (številka: 2, 2012)
  Trajan Dimkovski, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji - Površinski kopi ... (številka: 2, 2012)
  Analiza uporabe termalne vode v severovzhodni Sloveniji (številka: 2, 2012)
  V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju (številka: 2, 2012)
  Transboundary geothermal resources of the Mura-Zala basin (številka: 2, 2012)
  Ramenonožec Lingula iz srednjemiocenskih - badenijskih plasti Slovenije (številka: 2, 2012)
  Klasifikacija kamnitih meteoritov in hondrul - primer meteorita Jesenice (številka: 2, 2012)
  A new cephalopod find in the eocene beds near Grdoselo in Istria, Croatia (številka: 2, 2012)
 53. 2013
   24

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Organic compounds in the urban dusts in Celje area (številka: 1, 2013)
  Accuracy and precision of EDS analysis for identification of metal-bearing minerals in polished and rough particle samples (številka: 1, 2013)
  V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu (številka: 1, 2013)
  The origin of emeralds embedded in archaeological artefacts in Slovenia (številka: 1, 2013)
  Minerals of Pohorje marbles (številka: 1, 2013)
  Dipl. ing. Marjanu Dolencu v slovo (številka: 1, 2013)
  Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt (številka: 1, 2013)
  Opuščeni rudnik Remšnik z ramsbeckitom in namuwitom(?) (številka: 1, 2013)
  Miloš Bavec, 2013: Zgodbe iz podzemlja - Geologija za vse otroke ... (številka: 1, 2013)
  Structure of the chondrules and the chemical composition of olivine in meteorite Jesenice (številka: 1, 2013)
  Ostanki rib iz miocenskih plasti Višnje vasi blizu Vojnika (številka: 1, 2013)
  Extent of the upper norian - rhaetian Slatnik formation in the Tolmin nappe, eastern Southern Alps (številka: 2, 2013)
  V spomin prof. dr. Rajku Pavlovcu (številka: 2, 2013)
  Spodnjemiocenske ribe in želva iz Žvarulj pri Mlinšah (centralna Paratetida) (številka: 2, 2013)
  Submarine pyroclastic deposits in tertiary basins, NE Slovenia (številka: 2, 2013)
  Uporabnost učnega modela medzrnskega vodonosnika za izboljšanje poznavanja dinamike podzemne vode (številka: 2, 2013)
  Anorganski ogljikov cikel v sistemu tla-kamnina-podzemna voda v kraško-razpoklinskih vodonosnikih (številka: 2, 2013)
  Earthworm casts as a sampling medium (številka: 2, 2013)
  Bogdan Jurkovšek, Blanka Cvetko Tešović in Tea Kolar-Jurkovšek, 2013: Geologija Krasa ... (številka: 2, 2013)
  Ladinijske plasti skonca idrijskega rudišča (Z Slovenija) (številka: 2, 2013)
  Heavy metal concentrations in soil in the vicinity of former ironworks in Spodnja Radovna, Slovenia (številka: 2, 2013)
  Risk assesment of an urban aquifer based on environmental tracers (številka: 1, 2013)
 54. 2014
   27

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Sources of dissolved ammonia and iron in Borovnica alluvial fan groundwater (številka: 1, 2014)
  SEM/EDS characterisation of dusty deposits in precipitation and assessment of their origin (številka: 1, 2014)
  Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju (številka: 1, 2014)
  High arsenic (As) content in the Upper Miocene coal matter from TER-1/03 borehole (številka: 1, 2014)
  Pomen uporabe popravnih koeficientov in nekatere nepravilnosti pri izdelavi elaboratov trdnih nekovinskih mineralnih surovin (številka: 1, 2014)
  Ribje vretence iz miocenskih plasti v okolici Govc (številka: 1, 2014)
  Duška Rokavec, 2014: Gline v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Jure Žalohar & Tomaž Hitij, 2014: Fossil seahorses & other biota from the Tunjice Konservat-Lagersättte, Slovenia ... (številka: 1, 2014)
  Bočno razširjanje kot posebna oblika gibanja tal na obmmočju Doline v občini Puconci (številka: 1, 2014)
  V spomin Ljudmili Šribar (številka: 1, 2014)
  Zobje miocenskega špara v laporovcu z Mastnega hriba nad Škocjanom (številka: 1, 2014)
  The lower triassic platy limestone in the Jajce area (Bosnia and Herzegovina) (številka: 2, 2014)
  Isotopic composition of precipitation at the station Ljubljana (Reaktor), Slovenia (številka: 2, 2014)
  Applicability study of deuterium excess in bottled water life cycle analyses (številka: 2, 2014)
  Morfološke značilnosti in vzroki za obarvanost kristalov kalcita iz Liboj (številka: 2, 2014)
  Devetdeset let akademika prof. dr. Maria Pleničarja (številka: 2, 2014)
  Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije (številka: 2, 2014)
  Peloid iz zaliva Makirina (Severna Dalmacija, Republika Hrvaška) (številka: 2, 2014)
  Oligocenski morski psi iz okolice Poljšice pri Podnartu (številka: 2, 2014)
  Izpostavljenost prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov (številka: 2, 2014)
  Electrical resistivity tomography investigations along the planned dykes of the HPP Brežice water accumulation basin (številka: 2, 2014)
  New data on the progradation of the dachstein carbonate platform (Kamnik-Savinja Alps, Slovenia) (številka: 2, 2014)
  Rock shelters in Slovenian Istria as a potential for the development of geotourism in the region (številka: 2, 2014)
  Lower jurassic foraminiferal biostratigraphy of Podpeč limestone (external Dinarides, Slovenia) (številka: 2, 2014)
  Nekaj redkih fosilov iz Slovenskih goric (številka: 2, 2014)
 55. 2015
   26

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Simplified structural map of Kras (številka: 1, 2015)
  Zob paleozojskega morskega psa rodu Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) iz Karavank (Slovenija) (številka: 1, 2015)
  Isotopic composition of carbon in atmospheric air (številka: 1, 2015)
  Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih goricah (številka: 1, 2015)
  Doliostrobus taxiformis iz soteških plasti pri Dobrni (številka: 1, 2015)
  Mineral composition of sediments underlying the Velenje lignite seam in the P-9k/92 borehole (Slovenia) (številka: 1, 2015)
  V spomin mag. Francu Cimermanu (številka: 1, 2015)
  Spatio-temporal distribution of discharges in the Radovna river valley at low water conditions (številka: 1, 2015)
  V spomin Igorju Špacapanu (številka: 1, 2015)
  Nekaj novih najdb eocenskih rakovic iz najdišča Ćopi v Istri (številka: 1, 2015)
  Microfacies characteristics of the Lower Jurassic lithiotid limestone from northern Adriatic carbonate platform (central Slovenia) (številka: 2, 2015)
  Nove najdbe rakovice Styrioplax exiguus Glaessner, 1928 (Decapoda, Brachyura) v miocenskih plasteh okolice Maribora (številka: 2, 2015)
  Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah (številka: 2, 2015)
  Nov primerek ribe Protriacanthus gortanii D'Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) iz zgornjekrednih plasti pri Komnu (Slovenija) (številka: 2, 2015)
  Geochemical investigations of potentially toxic trace elements in urban sediments of Idrija (številka: 2, 2015)
  Assessment of nitrate transport in the unsaturated (coarse gravel) zone by means of tracing experiment (Selniška dobrava, Slovenia) (številka: 2, 2015)
  Conodont zonation of lower Triassic strata in Slovenia (številka: 2, 2015)
  Goran Schmidt, 2015: Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa (številka: 2, 2015)
  Hidrogeologija na prehodnem območju med Prekmurskim poljem in Goričkim (SV Slovenija) (številka: 2, 2015)
  Akademik, zasl. prof. dr. Matija Drovenik - zadnje slovo (številka: 2, 2015)
  The three-dimensional regional geological model of the Mura-Zala basin, northeastern Slovenia (številka: 2, 2015)
  Computer aided method for colour calibration and analysis of digital rock photographs (številka: 2, 2015)
  Isotopic composition of precipitation at the station Portorož, Slovenia - period 2007-2010 (številka: 2, 2015)
  Occurrence of Samarskite-Y in the mineralized Umm Lassifa pegmatite, Central Eastern desert, Egypt (številka: 2, 2015)
 56. 2016
   23

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Provenance analysis of Roman stone artefacts from sedimentary rocks from the archaeological site near Mošnje, NW Slovenia (številka: 1, 2016)
  Urednika: Nina RMAN & Matevž NOVAK, 2016: 70 geoloških zanimivosti Slovenije ... (številka: 1, 2016)
  Groundwater under strong influence of surface water (številka: 1, 2016)
  Hydrogeochemistry and isotope geochemistry of Velenje Basin groundwater (številka: 1, 2016)
  Slovenian Network of Isotopes in Precipitation (SLONIP) - a review of activities in the period 1981-2015 (številka: 1, 2016)
  New reports of decapod Portunus monspeliensis A. Milne Edwards, 1860 from miocene beds of eastern Slovenia with notes on palaeoecology and palaeobiogeography (številka: 1, 2016)
  Stanje izkoriščanja geotermalne energije in nekateri zanimivi dosežki v geotermalnih raziskavah in razvoju v svetu (številka: 1, 2016)
  Anisian Strelovec formation in the Robanov kot, Savinja Alps (Northern Slovenia) (številka: 1, 2016)
  Ocena potrebnih količin podzemnih voda za ohranjanje ekosistemov in doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih voda (številka: 2, 2016)
  Badenijske in sarmatijske plasti v gradbeni jami za hidroelektrarno Brežice (številka: 2, 2016)
  Landslide prediction system for rainfall induced landslides in Slovenia (Masprem) (številka: 2, 2016)
  Hydrogeochemical and isotopic characterization of Pesnica River, Slovenia (številka: 2, 2016)
  Longitudinal profiles of torrential channels in the Western Karavanke mountains (številka: 2, 2016)
  V spomin prof. dr. Danilu Ravniku (številka: 2, 2016)
  A contribution to better understanding of structural characteristics and tectonic phases of the Boč region, Periadriatic fault zone (številka: 2, 2016)
  Tri-dimensional model of the Radovna glacier from the last glacial period (številka: 2, 2016)
  Mofete v Slovenskih goricah (številka: 2, 2016)
  Ocena količinskega stanja podzemnih voda za Načrt upravljanja voda 2015-2021 v Sloveniji (številka: 2, 2016)
  V spomin akademiku prof. dr. Mariu Pleničarju (številka: 2, 2016)
  Distephanopsis concavus Horvat (številka: 2, 2016)
  Nova knjiga (številka: 2, 2016)
 57. 2017
   33

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Water retention properties of stiff silt (številka: 1, 2017)
  Early Jurassic foraminiferal assemblages in platform carbonates of Mt. Krim, central Slovenia (številka: 1, 2017)
  Groundwater vulnerability to nitrate pollution of alluvial aquifers in Slovenia - Lower Savinja Valley case study (številka: 1, 2017)
  Mineral deposits of public importance (MDoPI) in Slovenia (številka: 1, 2017)
  Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2016 (številka: 1, 2017)
  Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih (številka: 1, 2017)
  Early Miocene decapod Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 from Govce beds of Tunjice Hills (Central Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Overview of isotopic investigations of groundwaters in a fractured aquifer system near Rogaška Slatina, Slovenia (številka: 1, 2017)
  Characterization of silicified fossil assemblage from upper Carnian Amphiclina beds at Crngrob (central Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Investigations of the air - ground temperature coupling at location of the Malence borehole near Kostanjevica, SE Slovenia (številka: 1, 2017)
  Biogeochemistry of some selected Slovenian rivers (Kamniška Bistrica, Idrijca and Sava in Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Heterogeneously composed Lozice fossil landslide in Rebrnice area, Vipava Valley (številka: 1, 2017)
  Mišo Andjelov, Zlatko Mikulič, Björn Tetzlaff, Jože Uhan & Frank Wendland, 2016: Groundwater Recharge in Slovenia - Results of a bilateral German-Slovenian Research Project. Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & Umwelt, Jülich: 138 p. (številka: 1, 2017)
  Geochemical baseline for chemical elements in top- and subsoil of Idrija (številka: 2, 2017)
  Application of environmental tracers to study the drainage system of the unsaturated zone of the Ljubljansko polje aquifer (številka: 2, 2017)
  Research of the geological and geothermal conditions for the assessment of the shallow geothermal potential in the area of Ljubljana, Slovenia (številka: 2, 2017)
  Analysis of systematic fracturing in Eocene flysch of the Slovenian coastal region (številka: 2, 2017)
  4. svetovni forum o zemeljskih plazovih v Ljubljani, 30. 5.-2. 6. 2017 (številka: 2, 2017)
  Origin of planation surfaces in the hinterland of Šumljak sedimentary bodies in Rebrnice (Upper Vipava Valley, SW Slovenia) (številka: 2, 2017)
  3. regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko balkanski regiji, Ljubljana 11.-13.10. 2017 (številka: 2, 2017)
  Nadgradnja ploskovnega erozijskega modela z območji erozije v strugah - primer občine Bohinj (številka: 2, 2017)
  Mineralogical and geochemical characteristics of mudstones in the Jersovec chert deposit (številka: 2, 2017)
  Flow dynamics in a karst aquifer studied by means of natural and artificial tracers: a case study of the Malenščica and Unica karst springs (številka: 2, 2017)
  Aleksandri Orehek v slovo (številka: 2, 2017)
  REE-bearing minerals in Drava river sediments, Slovenia, and their potential origin (številka: 2, 2017)
  Upper Carnian clastites from the Lesno Brdo area (Dinarides, Central Slovenia) (številka: 2, 2017)
  V spomin dr. Ani Hinterlechner Ravnik (številka: 2, 2017)
  High arsenic (As) content in coals from Neogene deposits of the Pannonian Basin in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Poročilo o mednarodnem konodontnem simpoziju ICOS IV in 50-letnica Panderjevega društva (številka: 2, 2017)
  Dr. Mihi Mišiču v slovo (številka: 2, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
 58. 2018
   26

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Vsebnosti arzena in nekaterih drugih prvin v potočnih sedimentih in vodah porečja Medije, osrednja Slovenija (številka: 1, 2018)
  Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu (številka: 1, 2018)
  Letno poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2017 in načrti za leto 2018 (številka: 1, 2018)
  Lower Jurassic succession at the site of potential Roman quarry Staje near Ig (central Slovenia) (številka: 1, 2018)
  Quantified joint surface description and joint shear strength of small rock samples (številka: 1, 2018)
  Calcite deformation twins in Pohorje marbles (številka: 1, 2018)
  Klasifikacija zemljin za inženirske namene v Sloveniji - kako naprej? (številka: 1, 2018)
  Jaxea kuemeli Bachmayer, 1954 (Malacostraca, Gebiidea, Laomediidae) from the Middle Miocene of Tunjice Hills (central Slovenia) (številka: 1, 2018)
  Results of the geointerpretation research in the frame of the Danube GeoTour project (številka: 1, 2018)
  Poročilo o 5. slovenskem geološkem kongresu, Velenje 3. - 5. oktober 2018 (številka: 2, 2018)
  Hydrogeological investigation of landslides Urbas and Čikla above the settlement of Koroška Bela (NW Slovenia) (številka: 2, 2018)
  Nahajališča zemeljskega plina na naftno-plinskem polju Petišovci (številka: 2, 2018)
  Sistematičen pregled geoloških učnih ciljev in učbeniških vsebin v osnovnih šolah in v splošnih gimnazijah (številka: 2, 2018)
  Korespondenca med Vasilijem Vasilijevičem Nikitinom in Vladimirjem Ivanovičem Vernadskim (številka: 2, 2018)
  Geostructural mapping of karstified limestones (številka: 2, 2018)
  Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018 (številka: 2, 2018)
  Comparison of the fully penetrating well drawdown in leaky aquifers between finite and infinite radius of influence under steady-state pumping conditions (številka: 2, 2018)
  Provenance and characteristics of the pavement stone from the courtyard of the Ljubljana Castle (številka: 2, 2018)
  Short report on Post-congress field trip of the 5th Slovenian Geological Congress, October 6th-8th 2018: Geology, hydrogeology and geothermy of NE Slovenia and N Croatia (številka: 2, 2018)
  Poročilo o 1. strokovnem simpoziju o rudniku Sitarjevec (številka: 2, 2018)
  Primerjava rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninskim območjem tal v lokalnem in regionalnem merilu (številka: 2, 2018)
  Posvetovanje "Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju", Ljubljana 5. 12. 2019, Oddelek za geologijo NTF (številka: 2, 2018)
  Engineering-geological conditions of landslides above the settlement of Koroška Bela (NW Slovenia) (številka: 2, 2018)
  Manj sivine (številka: 2, 2018)
 59. 2019
   20

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2018 (številka: 1, 2019)
  Review of geological and seismotectonic investigations related to 1998 M sub w5.6 and 2004 M sub w5.2 earthquakes in Krn Mountains (številka: 1, 2019)
  Calpionellid biostratigraphy and sedimentation of the Biancone limestone from the Rudnica Anticline (Sava Folds, Eastern Slovenia) (številka: 1, 2019)
  Tea Kolar-Jurkovšek & Bogdan Jurkovšek, 2019: Konodonti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 259 str. (številka: 1, 2019)
  Review of seismological investigations related to 1998 M sub w5.6 and 2004 M sub w5.2 earthquakes in Krn Mountains (številka: 1, 2019)
  Uvodnik (številka: 1, 2019)
  Multielemental composition of some Slovenian coals determined with ksub0-INAA method and comparison with ICP-MS method (no 2, 2019)
  Primeri ocene temperatur na površini trdnih tal pri projektiranju zajetij plitve geotermalne energije (no .1, 2019)
  Pogledi na posledice ekstremnega vremenskega dogodka v Naravnem spomeniku Dovžanova soteska (no .1, 2019)
  Geochemical background and threshold for 47 chemical elements in Slovenian topsoil (no .1, 2019)
  Ocena doseganja trajnostnih ciljev z vidika upravljanja in varovanja podzemnih voda v Sloveniji (no .2, 2019)
  Razširjenost pesticidov v vodonosniku Dravskega polja (no .2, 2019)
  Pregled uporabe georadarja na krasu (no .2, 2019)
  Risk assessment for open loop geothermal systems, in relation to groundwater chemical composition (Ljubljana pilot area, Slovenia) (no .2, 2019)
  Characteristics of minerals in Slovenian marbles (no .2, 2019)
  Triassic deep-water sedimentation in the Bled Basin, eastern Julian Alps, Slovenia (no .2, 2019)
  Statistical analysis of groundwater drought on Dravsko-Ptujsko polje (no .2, 2019)
  Provenance and morphostratigraphy of the Pliocene-Quaternary sediments in the Celje and Drava-Ptuj Basins (eastern Slovenia) (no .2, 2019)
 60. 2020
   33

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  On the systematic placement of Pyreneplax Ossó, Domínguez & Artal, 2014 (Decapoda, Brachyura, Vultocinidae) (številka: 1, 2020)
  A new homolid crab, Cherpihomola italica gen. nov., sp. nov. (Decapoda, Brachyura), from the Rupelian of the LigurePiemontese Basin (Alessandria, northern Italy) (številka: 1, 2020)
  Paguroid anomurans from the upper Tithonian-lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic) (številka: 1, 2020)
  New erymid lobsters from the Nusplingen and Usseltal formations (Upper Jurassic) of southwest Germany (številka: 1, 2020)
  Additional records of decapod crustaceans from the lower Pleistocene beds of Poggi Gialli (Tuscany, central Italy) (številka: 1, 2020)
  Well-preserved cuticle of Atherfieldastacus magnus (Decapoda, Glypheida) from the Aptian of Mexico (številka: 1, 2020)
  Lophoranina maxima Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2004 (Decapoda Brachyura, Raninidae) from Lower Eocene laminites of the "Pesciara di Bolca" (Verona, northeast Italy) (številka: 1, 2020)
  7th Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans, 17th-21st June 2019, Ljubljana (Slovenia) (številka: 1, 2020)
  The first record of a paguroid shield (Decapoda, Anomura, Annuntidiogenidae) from the Miocene of Cyprus (številka: 1, 2020)
  A new xanthid crab, Neoliomera zovoensis sp. nov. (Decapoda, Brachyura), from the Lower Eocene beds of Zovo (Vestenanova, Verona, northeast Italy) (številka: 1, 2020)
  Mesogalathea ardua sp. nov., a new species of squat lobster (Decapoda, Galatheidae) from the Upper Jurassic olistolith at Velika Strmica (Dolenjska, Slovenia) (številka: 1, 2020)
  On the occurrence of Iphiculus eliasi Hyžný & Gross, 2016 (Decapoda, Brachyura, Leucosioidea) from the Miocene of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula) (številka: 1, 2020)
  Revision of species Plagiolophus sulcatus Beurlen, 1939 (Decapoda, Brachyura) from the Oligocene of Hungary and Slovenia (številka: 1, 2020)
  An update of phylogenetic reconstructions, classification and morphological characters of extant Portunoidea Rafinesque, 1815 (Decapoda, Brachyura, Heterotremata), with a discussion of their relevance to fossil material (številka: 1, 2020)
  New early Paleocene (Danian) paguroids from deep-water coral/bryozoan mounds at Faxe, eastern Denmark (številka: 1, 2020)
  Poročilo o aktivnostih Slovenskega geološkega društva v letu 2019 (številka: 2, 2020)
  Sledilni poskus na odlagališču komunalnih odpadkov Dragonja (številka: 2, 2020)
  Spodnjekredni heteromorfni amoniti (Ancyloceratina) z Leš pri Prevaljah (Severne Karavanke, SV Slovenija) (številka: 2, 2020)
  Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe (no .2, 2020)
  Synthesis of past isotope hydrology investigations in the area of Ljubljana, Slovenia (no .2, 2020)
  Step-drawdown tests in exploitation wells for thermal and mineral water - Case study from Slovenia (no .2, 2020)
  Diorama karbonskega gozda v rudniku Sitarjevec (no .2, 2020)
  Mineralna sestava, pedološke lastnosti in frakcionacija izbranih kemičnih elementov v tleh v Mariboru (no .2, 2020)
  V spomin Dragici Strmole (no .2, 2020)
  Overview of existing information on important closed (or in closing phase) and abandoned mining waste sites and related mines in Slovenia (no .2, 2020)
  V spomin Vladimirju Ferjančiču (no .2, 2020)
  Peripatetic careers of Vsevolod and Eugenie Gorsky, mid-20th century Slovenian-educated geoscientists (no .2, 2020)
  Late Quaternary evolution of the sedimentary environment in Modrejce near Most na Soči (Soča Valley, Julian Alps) (no .2, 2020)
  Izgradnja lizimetrov za preučevanje izpiranja potencionalno nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov (no .2, 2020)
  Mihael Brenčič, 2019: Ljubljanska geološka šola: zgodovina poučevanja geologije na Univerzi v Ljubljani (no .2, 2020)
  Uvodnik (knj. 63, 2020)
 61. 2021
   28

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Ocena količinske ranljivosti podzemne vode na podnebno spremembo v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  GPR survey to reveal a possible tectonic tilt of the Brežice Sava River Terrace in the Krško Basin (številka: 1, 2021)
  West Balkan Mineral Register of Primary Raw Materials (številka: 1, 2021)
  Late Carboniferous biota from the Ljubija iron mine area, Bosnia and Herzegovina (številka: 1, 2021)
  Tectonics and gravitational phenomena (Nanos, Slovenia) (številka: 1, 2021)
  Analiza nihanja gladine podzemne vode na območju plitvih aluvialnih vodonosnikov Pomurja v SV Sloveniji (številka: 1, 2021)
  A model for the formation of the Pradol (Pradolino) dry valley in W Slovenia and NE Italy (številka: 1, 2021)
  V spomin prof. dr. Valeriji Osterc (številka: 2, 2021)
  V spomin dr. Bogomirju Celarcu (številka: 2, 2021)
  V spomin akad. dr. Dragici Turnšek (številka: 2, 2021)
  Valentin Lapajne, 2021: Geologija med strahom in pogumom: Afriški in južnoameriški dnevniki (no .1, 2021)
  Bogdan Jurkovšek & Tea Kolar-Jurkovšek, 2021: Fosili Slovenije: pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti (no .1, 2021)
  Baltazar Hacquet, 2020: Oryctographia Carniolica ali Fizikalno zemljepisje vojvodine Kranjske, Istre in deloma sosednjih dežel (no .1, 2021)
  Simon Mozetič, Tomislav, Matoz, Andrej Lapanje & Nina Rman, 2020: Geofiozikalne meritve v vrtinah, Karotažne meritve (no .1, 2021)
  Using stable isotopes and major ions to identify recharge characteristics of the Alpine groundwater-flow dominated Triglavska Bistrica River (no .2, 2021)
  Sedimentological and paleontological analysis of the Lower Jurassic part of the Zatrnik Formation on the Pokljuka plateau, Slovenia (no .2, 2021)
  Poročilo o aktivnostih Slovenskega geološkega društva v letu 2020 (no .2, 2021)
  Strukturne razmere na stiku Južnih Alp in Dinaridov na zahodnem Cerkljanskem (no .2, 2021)
  Pesticidi v vodonosniku Krško-Brežiškega polja (no .2, 2021)
  The Sistiana Fault and the Sistiana Bending Zone (SW Slovenia) (no .2, 2021)
  Geophysical investigations in the Radovna River Spring area (Julian Alps, NW Slovenia) (no .2, 2021)
  The role of the pre-Alpine polycrystalline basement in the paleogeographic configuration of multiple Neotethyan oceanic basins (no .2, 2021)
  6. svetovni geotermalni kongres WGC 2020+1, Reykjavik (Islandija) marec – oktober, 2021 (no .2, 2021)
  Mihael Brenčič, 2021: Dinamika podzemne vode. Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (no .2, 2021)
  Impact of climate change on landslides in Slovenia in the mid-21st century (no .2, 2021)
  6th Regional Scientific Meeting on Quaternary Geology: Seas, Lakes and Rivers, September 2021, Ljubljana (no .2, 2021)