Extent of the upper norian - rhaetian Slatnik formation in the Tolmin nappe, eastern Southern Alps
Razširjenost zgornjenorijske do retijske Slatniške formacije v Tolminskem pokrovu, vzhodne Južne Alpe