Čelarstvo, ali celó novi, kratki, popun navuk čelne reje : to je edína, prava ino gotova vodba, kak se naj ležej ino naj bolše dajo čele rediti na dosegnenje naj vekšega haska ino veselja : kniga za vse čelne prijatele vsakega strana, kero je iz naj vednéših mnogoletnih čelarov ino po lastnih skušenostah spisal ino na svetlo dal Peter Dainko ...