Delo je prosto avtorsko-pravnih omejitev, vključno z materialnimi avtorskimi in sorodnimi pravicami.

Brez posebnega dovoljenja je možno razmnoževanje, modificiranje in distribuiranje dela za komercialne ali nekomercialne namene.