Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj diagnostike perfekcionizma" (dr. Gordana Rostohar)
Presentation of the doctoral dissertation "The development of the perfectionism diagnostics" (Gordana Rostohar, PhD)