Škofija in nadduhovnija v Ptuji : zgodovinska črtica