Varstvo narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine
Nature conservation = a periodical for research and practice of nature conservation