Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Grad Rojinje : povest za slovensko ljudstvo
13. zvezek