Uporaba satelitskih posnetkov SPOT za izdelavo ortopodob
Application of SPOT satellite imagery for orthoimage generation