Prispevek k poznavanju flore Ribniške doline (Dolenjska, Slovenija)
A contribution to the knowledge of flora in the Ribnica valley (Dolenjska, Slovenia)