Moonlight, nightingales and dreams of Hawaii : referential systems of "kitsch" in the German musical cabaret of the late Weimar Republic
Mesečina, slavci in sanje o Havajih : referenčni sistemi "kiča" v nemškem glasbenem kabaretu pozne Weimarske republike