Predstavitev doktorske disertacije "Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo" (dr. Sana Čoderl Dobnik)
Presentation of the doctoral dissertation "The association between personality structure and the effect of psychiatric treatment in patients with depressive disorder" (Sana Čoderl Dobnik, PhD)