Surface roughness and land use in Slovenia
Razgibanost površja in raba tal v Sloveniji

tab1
1. TXT datoteka (139 kB) Za ogled je potrebna prijava