Utrditev grofov Andeških na jugovzhodu cesarstva v 12. stoletju : cesar Friderik Barbarossa, velika shizma (1161-1177) in pridobitev naslovov mejnih grofov Istre in vojvod Meranije s strani Andeških