Vpliv socialnega stresa, spolnih hormonov med puberteto in psihoaktivnih zdravil na obnašanje odraslih miši : doktorska disertacija
Influence of social stress, sex hormones during puberty and psychoactive drugs on the behavior ! of adult mice : doctoral dissertation