Efficasy of a citrate-enriched mineral beverage in the prevention of calcium urolithiasis
Učinkovitost s citrati obogatenega mineralnega napitka pri preprečevanju nastanka kalcijevih kamnov v sečilih