Predstavitev doktorske disertacije "Metodološka in vsebinska primerjava modelov ocenjevanja znanja pri maturitetnih esejih iz slovenščine" (dr. Sonja Čokl)
Presentation of the doctoral dissertation "Methodological and content comparison of models of knowledge assessment in essays in Slovene language at Slovene secondary school final examination" (Sonja Čokl, PhD)